De gemeente Leiden en projectontwikkelaar Van der Vorm (de huidige eigenaar van een groot deel van de Kopermolen) zijn bezig met een plan voor de Kopermolen. Dat plan gaat enerzijds over het opknappen en ‘toekomstbestendig’ maken van de Kopermolen en anderzijds over de nieuwbouw van een flink aantal woningen in/bij de Kopermolen.

Tijdens twee informatieavonden voor bewoners van de Merenwijk (mei en september 2017) werd gezegd dat die nieuwbouw om twee redenen nodig was:
1) als financiële compensatie voor Van der Vorm, in ruil voor het opknappen van het winkelcentrum;
2) het Rijk heeft vastgesteld dat er in de regio Leiden 10.000 nieuwe woningen moeten komen, waarvan 3500 in Leiden zelf. Een deel van die nieuwbouw zou dus bij de Kopermolen moeten komen.

Tijdens de informatieavonden zijn de Merenwijkbewoners erg geschrokken van de geplande omvang, hoogte en locatie van de nieuwbouw. Er is sprake van nieuwe flats binnen de huidige bebouwing en van één torenflat van mogelijk 100 meter(!), en/of een aantal lagere flats, in de rand van het wijkpark.

Iedereen ziet wel dat de Kopermolen aan een serieuze opknapbeurt toe is. We willen graag een aantrekkelijk, bloeiend winkelcentrum met diverse faciliteiten, groen en licht, goed bereikbaar en met voldoende parkeergelegenheid. Zodat het weer veertig jaar mee kan. Maar veel wijkbewoners maken zich zorgen over de geplande nieuwbouw. Die brengt namelijk nogal wat nadelen met zich mee:

  • langdurige overlast van het bouwen;
  • schaduw;
  • het bederven van het uitzicht van de huidige omwonenden;
  • er zijn meer toegangswegen nodig;
  • er zijn (veel) meer parkeerplaatsen nodig;
  • er zal groen verdwijnen, terwijl we daar in de Merenwijk juist zo aan gehecht zijn en terwijl Leiden toch al zeer slecht scoort qua groen in de stad.

Intussen heeft de gemeente zelf op een paar bijeenkomsten met wijkbewoners gezegd dat het opknappen van de Kopermolen financieel ook mogelijk is zonder grootschalige nieuwbouw in of bij de Kopermolen. Dat is goed nieuws. Maar er is nog veel onduidelijk.

Het plan dat nu in ontwikkeling is, is geen serieuze langetermijnvisie voor de Kopermolen in al zijn facetten (winkels, zorg, bibliotheek en andere faciliteiten, wonen, bereikbaarheid etc.). Bovendien is het niet duidelijk of het eigenlijk wel nodig is dat er nieuwbouw in/bij de Kopermolen komt en zo ja, om hoeveel woningen het dan zou gaan. In de intentieverklaring die de gemeente en Van der Vorm hebben opgesteld, gaat het om 100–300 woningen: dat is nogal een marge. Hoeveel woningen moeten er eigenlijk in Leiden zelf nog bij worden gebouwd, oftewel: hoeveel van de 3500 gewenste nieuwe woningen zijn er al gerealiseerd? En heeft de gemeente alle mogelijkheden op bedrijventerreinen en in leegstaande kantoorgebouwen al optimaal benut?

Als bezorgde wijkbewoners willen we dus graag het volgende:

  • zo min mogelijk nieuwbouw in de Kopermolen;
  • geen nieuwbouw die ten koste gaat van het wijkpark;
  • een integrale langetermijnvisie voor het hart van de Merenwijk (waarbij ook rekening wordt gehouden met de behoeften van ouderen en gehandicapten, toegankelijkheid met het openbaar vervoer, de veranderende behoeften van het winkelend publiek, de toenemende hitte- en wateroverlast door klimaatverandering etc.)

Maakt u zich ook zorgen? Geef uw reactie op de site.
Wilt u op de hoogte blijven, vul dan uw mailadres in.

In deze buitenrand van het wijkpark wil de gemeente een of meerdere woontorens van 15 tot 30 verdiepingen bouwen