Petitie loopt nog steeds!

Je kunt nog steeds je handtekening op de petitie zetten.
Waar? De informatie vind je door deze link te volgen.

En het aantal handtekeningen loopt nog steeds gestaag op.
Het laatst bekende aantal handtekeningen staat op de hoofdpagina links boven in de zwarte balk.

In de afgelopen maanden is de petitie op diverse manieren onder de aandacht gebracht.

  1. via de posters.
  2. via mailing aan mensen op de maillijst
  3. door op drukke plaatsen te gaan staan
  4. en door individuele acties
  5. Na een oproep aan mensen die op de mailinglijst staan, zijn tegen de 30 medebewoners hun eigen straat ingegaan om handtekeningen voor de petitie te verzamelen.

 

Handtekeningen verzameld op drukke plaatsen
Er zijn handtekeningen opgehaald bij drukbezochte evenementen of plaatsen in de wijk.

Bij de Lammetjesdagen op 8 en 11 april bij de ingang van de Kinderboerderij.
Vrijdag 30 maart stonden er mensen in de Kopermolen bij de ingang van de Dirk.
Woensdagavond 28 maart in Op eigen Wieken.
Vrijdag 23 maart haalden we handtekeningen, tegen bouwen in het Merenwijkpark, op bij de markt en de supermarkten. Dat leverde weer 1000 handtekeningen op. De teller staat op ruim 2000.
Woensdag 21 maart hebben veel mensen hun handtekening gezet onder de tekst: Niet bouwen in het Merenwijkpark. Enkele actievoerders van Hart voor de Merenwijk hebben in korte tijd meer dan 1.000 handtekeningen verzameld tegen de bouw in het wijkpark. Er ontstonden soms rijen om de petitie te tekenen.

Dat de steun van de bewoners uit de hele Merenwijk groot is, blijkt wel uit de vele reacties op de bouwplannen in het park. ‘Het wordt ons opgedrongen’. ‘Belachelijk plan’. Veel mensen zijn trots op dit mooie stukje natuur in hun wijk en beginnen over de ooievaars die hier dagelijks te zien zijn. ‘Dit park is mijn vakantie’, volgens een van de ondertekenaars. Ook kinderen onderschrijven de actie en fietsen om, om posters op te halen.

“Meer dan 90% zette graag een handtekening”, aldus actievoerder Peter de Haas. “Veel mensen stapten uit zichzelf op ons af. Uit alle reacties blijkt telkens weer hoe blij men is met het vele groen in de wijk. We moeten daar zuinig op zijn. Dat woningen nodig zijn, is begrijpelijk. Maar dat dit op een dergelijke ondoordachte wijze wordt uitgevoerd, dat gaat de meeste bewoners echt te ver. Leiden bungelt nu al ergens op een beschamende 350e plaats als het gaat om gemeentelijk groen.”

1000 handtekeningen in het nieuws