Bouwvergunning Kopermolen – in bezwaarperiode

Op 28 november is bij de gemeente een vergunning aangevraagd namens Winkelcentrum De Kopermolen. De Kopermolen gaat ‘verbouwen en uitbreiden’.  Aan de wijkvereniging heeft men laten weten dat dit geen voorschot is op de grootscheepse renovatie van het winkelhart.

Op de vergunningensite van Leiden is zeer veel informatie over de plannen te vinden.
Gebruik Kopermolen 23 als locatie.

Huidige status van de aanvraag:

Op 28-02-2018 heeft de Welstands- en Monumentencommissie Leiden de vergunningsaanvraag getoetst en de aanvraag was niet in strijd met redelijke eisen van welstand.
Op 06-03-2018 is de Omgevingsvergunning voor de verbouwing verleend.
Op 15-03-2018 is formeel meegedeeld dat de vergunning op 06-03-2018 is verleend.
Op 15-04-2018 gaat Van der Vorm starten met verbouwen, zo schrijft hij in de Nieuwsbrief van maart 2018.

Er kan bezwaar worden aangetekend tegen de beslissing van de Gemeente.
Dit moet via de pagina Bezwaar en Beroep van de gemeente Leiden.
En je hebt hiervoor je DIGID nodig.

We hebben een voorbeeld van een Bezwaarschrift gemaakt. Dit mag je hergebruiken.

Bezwaarschriften moeten binnen 6 weken, dus uiterlijk 16-04-2018 zijn ingediend.

 

Mogelijke bezwaren van een Merenwijker die bouwkundig ingenieur was.

De entree lijkt op het eerste gezicht groter, maar binnen wordt de gang veel smaller, omdat de hoeken wegvallen.
De schuifdeuren zijn in de oude situatie centraal tov. de gang en worden nu meer in de hoek geplaatst.
De dubbele schuifdeuren worden vervangen door een enkele schuifdeur.
Dit betekent een verslechtering. De dubbele deuren zijn samen groter en sneller open dan de nieuwe enkele schuifdeur in de hoek van gang. De doorstroming bij de entree van Albert Heijn, waar nu bij drukte al opstoppingen ontstaan met winkelkarretjes vertraagt. Mensen met rollators en scootmobielen komen vaker in de verdrukking.

 

9 gedachtes over “Bouwvergunning Kopermolen – in bezwaarperiode

 1. laat hij sociale huur huizen bouwen inplaats van huren vragen van 1000 euro per maand absurd e dan groen afnemen walgelijk

 2. Een dergelijke smalle ingang is in strijd met ontruimingsroutes in geval van calamiteiten. Er zijn vast eisen voor een ingang in verband met de hulpdiensten, wellicht kan dat helpen bij je bezwaar Ruud.

 3. Ik meen me te herinneren dat voor de hele Merenwijk destijds een maximale hoogte voor bebouwing was vastgesteld. Het moest een groen en lage wijk blijven. Bij de bouw van de huidige woontoren in het winkelcentrum is er onduidelijkheid op dat punt geweest.
  Kan iemand zich hierover iets herinneren ?

   1. In het ontwerp-bestemmingsplan NL.IMRO.0546.BP0546.BP000126-0101 staat:
    “5.3 Wijzigingsbevoegdheid
    5.3.1 wetgevingzone – wijzigingsgebied 1

    Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van de aanduiding ‘wetgevingzone – wijzigingsgebied 1’, met dien verstande dat:

    uitsluitend gestapelde woningen zijn toegestaan;
    de bouwhoogte ten hoogste 17 m bedraagt;
    geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
    geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
    geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen;
    wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.”

    Dit zou m.i. een reden kunnen zijn voor de vertraging in de beantwoording van ons bezwaar in mei/juni 2017 tegen de omzetting van het weiland in ‘lichte recreatie’. Vele bewoners willen dat de bestemming ‘groen’ GROEN blijft. De gemeente heeft ons een brief gestuurd dat het besluit in maart 2018 wordt genomen.

 4. Onder het kopje Waar zijn de verslagen te vinden, wordt niet verteld waar ze te vinden zijn. Graag aanvullen..

  Is het mogelijk op de plattegrond bijv. De Hema of AH aan te geven? Als je al die namen en plaatsen van de diverse molens niet kent, is het lastig te begrijpen.

  1. Je kunt bij deelnemers van de overleggen terecht voor een mondeling verslag. Maar als je die niet kent is het lastig. Dit is een reden waarom niet alle wijkbewoners op de hoogte zijn. De wijkvereniging maakt verslagen van het klankbordoverleg.
   De gebruikte kaarten zijn kaarten die door het projectteam overhandigd zijn op de inspraakavond van 18 september of komen van hun website. Maar we kunnen een kaart maken met de supermarkten, etc. erop.

 5. Ik vraag me ook af of het verkrijgen van toestemming en de uitvoering van deze plannen niet al te veel een voorschot neemt op de overige plannen. De inrichting van de omgeving had in de presentatie van de stedenbouwkundige toch veel te maken met verkeersstromen en de gewenste toegankelijkheid van het winkelcentrum. Ik moet er zelf nog beter naar kijken, maar het lijkt mij niet gewenst dat dadelijk alternatieven voor de omgeving onbespreekbaar zijn omdat dit plan al is vastgesteld.

  1. Inderdaad Gert. Ik ben bezig met een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning. De doorgang bij AH wordt smaller, de oorspronkelijke toegangsdeur met twee schuifdeuren in het midden wordt vervangen door een smallere met één schuifdeur aan de kant van Blokker. De doorstroom wordt na de verbouwing vertraagd en de mindervaliden zullen hier de dupe van zijn. En hierbij komt ook het door jou genoemde voorschot.

Reacties zijn gesloten.