Denk mee over een ander plan

De resultaten van de in september en oktober 2018 gehouden enquêtes!

De resultaten staan in verschillende overzichten:

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

In december 2018 kun je reageren op een gebiedspaspoort

De gemeente stelt een conceptversie van het gebiedspaspoort op, op basis van alle verzamelde wensen en meningen. Ze bekijken dan of de ideeën haalbaar zijn en passen binnen het beleid van de gemeente. In december horen ze graag je mening over het concept-gebiedspaspoort, dat door B&W wordt vrijgegeven.
De gemeenteraad moet dit gebiedspaspoort uiteindelijk goedkeuren.
Het gebiedspaspoort is hetzelfde als een Nota van Uitgangspunten en wordt opgenomen in een bestemmingsplan. Alle (bouw)plannen moeten daarna aan het gebiedspaspoort voldoen.

Wij zullen de mensen, die op de maillijst staan hierop attenderen.

Van 25 september tot en met 14 oktober 2018 haalde de gemeente op  3 manieren meningen op

De gemeente Leiden nodigt iedereen uit om mee te denken over een nieuw plan voor de Kopermolen en omgeving. Dit staat in een Huis-aan-huis-brief aan alle Merenwijkers.

  • Inloopbijeenkomst op 8 oktober tussen 16:00 en 20:00 in Regenboogkerk.
    (Verslag Wijkvereniging en Leidsch Dagblad).
  • Vragenlijsten: online in te vullen tot en met 14 oktober en op papier op 3 locaties in de wijk (bibliotheek, Op Eigen Wieken en in winkel Warmpjes.
  • Straat-interviews op 5 oktober (9:00-11:00) en 11 oktober (15:00-17:00) bij de Hema.

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

Nadere informatie

Je vindt informatie van de gemeente op: www.gemeente.leiden.nl/kopermolen/
Het Plan van Aanpak van het participatietraject tot aan de goedkeuring door de gemeenteraad.
En zo houdt de gemeente je op de hoogte: lees deze Huis-aan-huis-brief.
Achtergrondinformatie vind je op deze site.

Lees verder Denk mee over een ander plan