Denk mee over een ander plan

De eerste versie van het gebiedspaspoort is december 2018 beschikbaar

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie over het gebiedspaspoort in de brievenbus gevallen. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen worden. De gemeente geeft de Merenwijkers tot 7 januari de tijd om te reageren op deze eerste versie van het gebiedspaspoort.

In januari past de gemeente het gebiedspaspoort aan en is het aan de gemeenteraad om het definitieve gebiedspaspoort goed te keuren. Nadat het nog via het college van burgemeester en wethouders is gegaan.
Het gebiedspaspoort is hetzelfde als een Nota van Uitgangspunten en is de basis van een nieuw bestemmingsplan. Alle (bouw)plannen moeten daarna aan het gebiedspaspoort voldoen.

Wij zullen de mensen, die op de maillijst staan hierop attenderen.

De resultaten van de in september en oktober 2018 gehouden enquêtes!

De resultaten staan in verschillende overzichten:

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

 

Van 25 september tot en met 14 oktober 2018 haalde de gemeente op  3 manieren meningen op

De gemeente Leiden nodigt iedereen uit om mee te denken over een nieuw plan voor de Kopermolen en omgeving. Dit staat in een Huis-aan-huis-brief aan alle Merenwijkers.

  • Inloopbijeenkomst op 8 oktober tussen 16:00 en 20:00 in Regenboogkerk.
    (Verslag Wijkvereniging en Leidsch Dagblad).
  • Vragenlijsten: online in te vullen tot en met 14 oktober en op papier op 3 locaties in de wijk (bibliotheek, Op Eigen Wieken en in winkel Warmpjes.
  • Straat-interviews op 5 oktober (9:00-11:00) en 11 oktober (15:00-17:00) bij de Hema.

Leidsch Dagblad 25 oktober 2018: ‘Wijk wijst extra woningen af’

Nadere informatie

Je vindt informatie van de gemeente op: www.gemeente.leiden.nl/kopermolen/
Het Plan van Aanpak van het participatietraject tot aan de goedkeuring door de gemeenteraad.
En zo houdt de gemeente je op de hoogte: lees deze Huis-aan-huis-brief.
Achtergrondinformatie vind je op deze site.


Invulhulp bij de vragenlijsten
Voor het invullen van de vragenlijsten heeft het actiecomité een invulhulp gemaakt.

  1. Denk van tevoren na over wat je met de Wijk en het winkelgebied zou willen. (Wat mis je in de wijk en wat niet. Er zijn bijvoorbeeld elders in de wijk ook voorzieningen te vinden).
  2. Schrijf je ideeën op, voordat je de vragenlijst invult.
  3. Lees de tien vragen van de enquete vooraf, als je daar behoefte aan hebt.
  4. Maak bij het invullen creatief gebruik van de open tekstvakken.
  5. Is er geen tekstvak om aan te geven wat je ergens van vindt: schrijf je reacties elders op (verwijs naar de pagina of vraag) en schrijf/plak ze in het tekstvak aan het einde van de vragenlijst.

Waarom deze invulhulp?
Er zitten vragen en foto’s in, die je antwoord in een richting sturen.
Door vooraf na te denken, voorkom je dat je aan het einde denkt: dit had ik eigenlijk mee willen geven.
Voorbeelden:
– alternatieve locaties, vraag 8 geeft daarvoor geen ruimte.
– je zorgen (windstromen, luchtkwaliteit, wijziging fietsroutes, park, etc.).
Deze kun je aan het einde van de enquête kwijt.