Eerste versie gebiedspaspoort is klaar – reageer!

Geef je mening door!

De eerste versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd en is beschikbaar. In alle huizen en bij de winkeliers in de wijk is het A4-tje met informatie in de brievenbus gevallen.
Het gebiedspaspoort is een goed leesbaar stuk. Op de laatste bladzijde staat getekend waar de 150 te bouwen woningen kunnen komen en wat de maximale hoogte zou kunnen zijn.

De gemeente wil van de Merenwijkers weten wat ze van deze eerste versie van het gebiedspaspoort vinden. Geef je mening door. Ook wanneer je het met het gebiedspaspoort eens bent. Omdat de gemeente zo een afspiegeling van wat de wijk van het gebiedspaspoort vindt.

Bekijk het gebiedspaspoort op www.leiden.nl/kopermolen.

Reageren kan op de volgende manieren:

 • Online: Je hebt tot en met maandag 7 januari de tijd om het reactieformulier van de gemeente in te vullen.
 • In gesprek met de gemeente: Op maandag 17 december, tussen 18.30 tot 21.30 uur, is de gemeente beschikbaar in Wijkcentrum Op Eigen Wieken.
 • Via de wijkvereniging: Op 18 december komen de werkgroepen van de wijkvereniging bij elkaar. Meer informatie hierover staat op de site van de wijkvereniging.

 

Nadere Toelichting:

Het ‘denk en doe mee traject’

De eerste versie van het gebiedspaspoort is het resultaat van het ‘denk en doe mee traject’ van de gemeente. Dit heette toen het participatietraject.

De gemeente heeft in september en begin oktober de ideeën en wensen verzameld van ruim 1.700 Merenwijkers. Vervolgens heeft de gemeente bekeken of de ideeën van de wijk haalbaar waren en pasten binnen het beleid van de gemeente. Al deze informatie heeft de gemeente gebruikt bij het opstellen van de eerste versie van het gebiedspaspoort Kopermolen.

Gebiedspaspoort als basis voor het bestemmingsplan

Het gebiedspaspoort is uiteindelijk de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarom is reageren belangrijk. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk.

Vervolg

Nadat Merenwijkers hun mening over de eerste versie van het gebiedspaspoort hebben gegeven, past de gemeente het paspoort aan. Ook maken ze een ‘nota van inspraak’ waarin de gemeente aangeeft hoe ze met de reacties zijn omgegaan. Daarna wordt het gebiedspaspoort via het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden.

Na het vaststellen van het gebiedspaspoort door de gemeenteraad, wordt het plan door de verschillende eigenaren verder uitgewerkt (haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig plan). Het stedenbouwkundig plan wordt in overleg met de Merenwijkers opgesteld. Het gaat dan onder andere over de positie en uitstraling van de nieuwbouw en de inrichting en vergroening van de openbare ruimte. De gemeente beraadt zich nog op de wijze waarop de ze de Merenwijkers bij het stedenbouwkundig plan kunnen betrekken.

2 gedachtes over “Eerste versie gebiedspaspoort is klaar – reageer!

 1. Wat doen we moeilijk over huizen bouwen.Er is al zoo,n tekort
  Ik vraag mij af waar onze kinderen en kleinkinderen moeten wonen.
  Moeten we terug naar de jaren 50-60 .Heb zelf 10 jaar ingewoond bij
  mij schoonmoeder leuk en moeilijk. Drie kinderen geboren eindelijk
  een huis.

 2. De eerste versie van het “Gebiedspaspoort!” is niet realistisch. Het is onduidelijk hoe de woningen bovenop het winkelcentrum komen. Vanwege het grote aantal van 150 wooneenheden, komt men stiekum toch weer op grote hoogte uit! Dat is niet wat de wijkbewoners willen!

  Gaan we uit van 6 wooneenheden per etage (bovenop het centrum!), kom je op een hoogte van 25 etages elk 3,20 m incl. vloeren = 80 meter + de hoogte van het winkelcentrum. (± 8 meter!). Het winkelcentrum is 40 jaar oud en los van alles aan renovatie toe. Het één heeft niets te maken met het andere!

Reacties zijn gesloten.