B&W keurt gebiedspaspoort goed

De definitieve versie van het gebiedspaspoort is door B&W goedgekeurd. De reacties op het concept-gebiedspaspoort van december 2018 zijn serieus genomen en in het paspoort verwerkt.

Om een paar te noemen: de torenflat op het parkeerterrein voor de Papiermolen komt er niet. Het ‘plangebied’ is nu uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan grenzend aan het winkelcentrum en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Er komt een onderzoek om het centrum te verduurzamen en te vergroenen met gebruik van de daken.

Het gebiedspaspoort gaat nu ter goedkeuring naar de gemeenteraad.

Alle stukken zijn te vinden op de Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden van 21 mei 2019. (De stukken staan helemaal onderaan.)

  • 19.0254: Voorstel aan de Gemeenteraad om het vast te stellen
  • Bijlage 1: Antwoorden van de gemeente op vragen van burgers
  • Bijlage 2: Alle door burgers gegeven reacties op de conceptversie
  • Bijlage 3: Het definitieve gebiedspaspoort

Hieronder een korte uitleg van de inhoud van de stukken:

Gebiedspaspoort
Het gebiedspaspoort is een toetsingskader: alle plannen voor het hart van de Merenwijk moeten straks hieraan voldoen. En het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het hart van de Merenwijk. In 2018 werd dit eerst de Nota van Uitgangspunten genoemd.

Informatie van de gemeente LeidenStadsnieuws

Gebiedspaspoort Kopermolen
Het gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gebiedspaspoort bevat de uitgangspunten waarbinnen het winkelcentrum in de Merenwijk en de directe omgeving ontwikkeld kan gaan worden. Het paspoort wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het gebiedspaspoort voor De Kopermolen en omgeving beschrijft de ambities en de uitgangspunten voor de ontwikkelingen in het gebied rondom De Kopermolen. Het gebiedspaspoort biedt niet alleen ruimte voor een renovatie en modernisering van het winkelcentrum, maar het biedt op verschillende plekken ook de mogelijkheid voor woningbouw en het toevoegen van voorzieningen. Het totale winkeloppervlak blijft ook na renovatie gelijk. Er is een aantal wijzigingen in het gebiedspaspoort ten opzichte van het concept dat ter inzage heeft gelegen. Zo is het plangebied groter geworden met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank/Ketelmeerlaan.

Op 7 juni organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst in de Merenwijk voor mensen die meer willen weten over het gebiedspaspoort.
Op 13 juni staat het horen van insprekers gepland bij de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. De inhoudelijke bespreking volgt op 2 juli. In   de agenda van de gemeenteraad   vindt u hierover meer informatie. Als u op 13 juni wilt inspreken, kunt u zich aanmelden de griffie:  griffie@leiden.nl  . Aanmelden kan tot 16.00 uur op 13 juni.

Abonneer je op Stadsnieuws. Daarmee informeert de gemeente haar burgers.

De Wijkvereniging Merenwijk
Nieuwsbericht

In de pers
24 mei Leidsch Dagblad