De gemeenteraad keurt het nieuwe plan goed

De gemeenteraad heeft op maandag 15 juli 2019 het Gebiedspaspoort Hart van de Merenwijk vastgesteld. Er wordt niet gebouwd in het wijkpark. Het bouwen in het park, is door de inzet van veel mensen, vooral wijkbewoners, nu definitief van de baan.

Onder nieuws staat de informatie over het tussenliggende jaar.

Nieuw College verlangt een beter plan

Op donderdag 17 mei 2018 heeft het nieuwe College, van D66, GroenLinks en de PvdA, haar Beleidsakkoord voor de periode 2018-2022 gepresenteerd. De titel van het akkoord:
Samen maken we de stad – werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden.

In het akkoord wordt de Merenwijk expliciet genoemd, onder de kop Grote woningbouwprojecten (pagina 11):
“In de Merenwijk verlangen we een beter plan voor de Kopermolen. Het huidige wijkpark is heel belangrijk voor de wijk. Daarom blijft het groen behouden. Liefst willen we meer groen kunnen toevoegen aan de omgeving. Revitalisering van het winkelcentrum willen we combineren met woningbouw. Plannen laten we op het voorgaande aanpassen. De herontwikkeling van de Kopermolen wordt in samenspraak met de bewoners, eigenaren en ondernemers vormgegeven.”

In contact met de nieuwe Wethouder van Stedelijke Ontwikkeling is ons duidelijk gemaakt dat het Actiecomité zeker betrokken wordt bij het vervolg. En wij werken graag mee aan het creëren van een leefbare, groene, duurzame, sociale en ondernemende stad. Allemaal begrippen die op veel plaatsen in het akkoord staan.

Een omgevingsmanager?
In september 2018 neemt de gemeente de voortrekkersrol in het project. Een omgevingsmanager leidt de stappen (participatietraject) om te komen tot een Nota met nieuwe uitgangspunten in het centrumgebied. De Nota noemt de gemeente een gebiedspaspoort. Het is aan de gemeenteraad om deze nota uiteindelijk goed te keuren.

Hoe gaat het?
Een verslag van de stappen in het participatietraject staat onder Nieuws op deze site.

Standpunten politieke partijen bij de gemeentelijke verkiezingen in 2018

Iemand heeft voor ons alle Verkiezingsprogramma’s doorgenomen op de standpunten over bouwen en groen van de politieke partijen in de gemeente Leiden.

De algemene conclusie op basis van verkiezingsprogramma’s en reacties op sociale media is:
In de link vind je de Standpuntenanalyse van de Verkiezingsprogramma’s, die tot deze conclusie heeft geleid.

Enkele tweets (met toestemming geplaatst):