[wpforms id=”96″ description=”true”]P.S. We plaatsen uw mailadres op de maillijst, tenzij u aangeeft dat niet te willen.

Aantal op deze pagina gegeven meningen/reacties: 292

Er is in Leiden op het moment veel aan de hand. Net komt het bericht binnen dat het college B en W de verkamering van de Haagweg 47 toch toestaat, ondanks het advies van de bezwarencommissie; en ook over de nieuwe indeling van het Roomburgpark, de Kopermolen, en de Watergeuskade is genoeg te doen.

Bij al die kwesties, wil ik toch een laatste keer aandacht vragen voor het referendumverzoek over LEAD in Leiden-Noord.
De teller van steunbetuigingen staat na 4 weken op 2400: volgende week zondag 26 mei hebben we er 5000 nodig.

We kunnen dit als bewoners van Leiden-Noord niet alleen, en hebben de steun en solidariteit in andere wijken hard nodig.
Kunnen jullie svp dit bericht delen op jullie website, of er een mailing aan wijden?

Je kunt woontorens mooi of lelijk vinden, maar het is geen goede zaak als de Gemeente Leiden de hoogbouwvisie, de parkeernorm, en het wijkontwikkelingsplan loslaat.
Als een projectontwikkelaar zoveel ruimte krijgt als nu in Leiden-Noord, dan is dat een kwalijk precedent en niet goed voor de rechtszekerheid van burgers.

Daarom – steun het referendumverzoek! Het gaat ècht ergens over – en het houdt de kwestie in elk geval op de agenda.
Alvast bedankt!
Minou Schraven – 17 mei 2019

Ik vind het bijzonder dat “de gemeente” er maar van uit gaat als iets onomstotelijks, dat er er meer mensen in Leiden moeten wonen. Dat is wel een heel erg gemakkelijk standpunt, gewoon doorgaan met meer mensen per vierkante kilometer. Nu al is Leiden de op twee na meest verdichtte stand in Nederland. Het is moediger om Leiden te “verdunnnen”.
Dat geldt ook voor de Merenwijk. Waarom zou Leiden meer woningen “moeten” bouwen ? En ja het is “gemakkelijk” om dan maar torenflats neer te zetten. En wij als bewoners willen geen hoogbouw, maar de gemeente gaat gewoon door ….
Argumentatie is: te bouwen woningen zijn goed voor de economie, hoezo 150 huishoudens erbij op de meer dan 15.000 bewoners, dat snijdt geen hout.
En 150 woningen bouwen, met nog steeds hoogbouw, is een druppel op de gloeiende plaat en dus geen oplossing. Gemeente ga je huiswerk terug over doen. Wij willen geen hoogbouw.
B.M. van Poppel – 15 december 2018

Ik heb zojuist de enquête online ingevuld. Ik vind sommige vragen sturend. Geen mogelijkheid om aan te geven dat elders buiten de wijk mogelijkheden zijn om te bouwen. Aan het einde van de lijst bij “Heeft u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?” heb ik het volgende commentaar gegeven: “Vraag 10 heeft een dubieus karakter en roept vragen op omtrent intenties en integriteit van deze enquête. De foto is suggestief: een grote lege grasvlakte. Bovendien, een zeer breed gedragen actie onder bewoners heeft eerder al het inzicht opgeleverd dat in het groen op aangegeven plaats niet gebouwd zou mogen worden. Dus wat is de bedoeling van deze vraag?”
Voorts heeft mijn huisgenote ontdekt dat de onlineversie twee foto’s meer heeft dan de gedrukte versie. ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden’. Ook mist de gedrukte versie bij vraag 3 een hokje voor opmerkingen bij “Anders, namelijk…”.
En is men kwaadwillend, dan kan men de gedrukte versie verschillende malen invullen en inleveren. Al met al een vreemde manier van enquêteren.
Ruud – 13 oktober 2018

Geen woningbouw in de Merenwijk!!!!!!!!!!
Ze mogen rondom het winkelcentrum wel mooie plantsoenen maken met gezellige terrasjes voor oud en jong.
Naast het treinspoor bij de brandweer kunnen ze gaan bouwen,maar geen hoogbouw!!
H.Keizer – 11 oktober 2018

De merenwijk is een van de mooiste wijken van Leiden, waarom moet het rustige en groene karakter van de wijk zonodig worden verpest door hoogbouw. Meer woningen betekent meer verkeer, meer mensen, meer drukte. Alleen de project ontwikkelaar wordt er financieel beter die op slinkse wijze het verbeteren van het winkel centrum De Kopermolen gekoppeld heeft aan woning bouw omdat het verbeterplan anders niet haalbaar zou zijn. Gemeente Leiden ga met andere partijen in zee die wel bereid zijn het winkel centrum te verbeteren zonder dit te koppelen aan woningbouw.
Ik ben tegen iedere vorm van woining uitbreiding in de merenwijk!!!
F.C.’t Hart – 1 oktober 2018

Gemeenten en Bouwondernemers denken alleen nog maar in Geldvorm. Er zijn maar weinigen welke daarin werkelijk inzien inzicht hebben en vooruitkijken dat we langzaam maar zeker beetje voor beetje onze natuur longen der aarde opsnoepen door STENEN, ASFALT, IJZER EN BETON. De luchtkwaliteit verdwijnt langzaam maar zeker. Vroeger kreeg ik natuurwetenschappen op school en leerde ik als jongen van 12 dat bomen voor zuurstof zorgen in onze longen. Dat ze wolken en water brengen. Een zuivere lucht. In plaats van dat Gemeenten alle stukken grond tussen bebouwd gebied ook opvullen met STEEN kunnen ze toch beter zoveel mogelijk groene parken met bomen aanleggen om de luchtkwaliteit te zuiveren verbeteren. Er is steeds minder schone lucht voor zoveel meer longen. Ook van Almere naar Muiden hebben ze A naar B wel verbetert maar met 250000 slachtoffers: omgehakte bomen. En nog steeds zie ik geen aanplant in die gebieden ondanks dat ik twee jaar terug contact opnam met Ministerie van Groen onderhoud. Triest. Mijn hart huilt. Nederland slipt langzaam dicht. Ik ben 49 maar over 10 jaar verhuis ik naar het zuiden. En als de bebouwing daar toeneemt zoeken we buiten Nederland de longen van moeder aarde op. Als een stad is VOL gebouwd dan moet je ophouden. We kunnen niet leven tussen steen zonder groen. Alles draait om geld niet om het gezonde zeg maar !!!!!!
Michel – 20 augustus 2018

Uit het verslag van de Klankbordgroep van 1 mei 2018 blijkt dat door de stuurgroep en de gemeente Leiden halsstarrig gekoerst wordt op twee woontorens in het winkelcentrum en in de marge van het wijkpark. Misschien niet 50 en 100 meter, maar wel 55 en 70 meter hoog. Wat een gerommel weer met loze argumenten. ‘Het uitzicht op het park verbeteren’ en ‘Op deze plaats geen probleem met de schaduw van de hoogbouw’. Dank je de koekoek. Het is nu wel duidelijk dat onze ambtenaren zich in ieder geval al vierkant hebben laten inpakken. Voordat zij definitief hun schaduw over de wijk laten vallen, geniet ik nog maar even van de gedachte dat ik tenminste dit jaar nog in een van de groenste wijken van de Randstad mag wonen.
Maarten van Vliet

Geen hoogbouw.
Michael Wessel

Volstrekt niet bouwen op grond van ons wijkparkje!
Petra Lepelaar

Hoogbouw in de Merenwijk is schandalig. De toren is horizonvervuiling, geeft te veel schaduw en zal het wijkpark kapotmaken.
Zet de toren bij de Willem De Zwijgerlaan neer! Daar is hoogbouw genoeg.
Geef de Kopermolen een opfrisbeurt. De leegstand is niet goed.
Suzanne Ruhof

Frans, wat ben ik blij met je reactie. Ook ik voel me, als enigszins anders denkende, behoorlijk geïntimideerd. Zelfs bij het stemlokaal werd ik lastig gevallen met activisten. En ook ik vind de borden en plakkaten in de wijk storend. In grote lijnen ben ik het eens met de wens om minder hoog te bouwen, aan de andere kant is er woningnood en moet er dus wel gebouwd worden.
Mirjam

Belachelijk plan. Moet een projectontwikkelaar weer zo nodig zijn winstmarge vergroten en natuurlijk is de Gemeente Leiden het er mee eens.
Brengt ook geld in het laatje. Laten wij zoveel mogelijk het groen in stand houden. Eerst een plak asfalt voor een skeelerbaan, dan het wandelgebied achter de meren wijk en nu het wijkpark. Waar is iedereen mee bezig? Hoezo duurzaamheid en milieu? Lekker al het groen opruimen en volbouwen dat is het motto, dus geld verdienen en zeker geen rekening houden met de bewoners!
Wat betreft het winkelcentrum. Kijk om ons heen, hoeveel leegstand er is in winkelcentra. Staat ook nog meer leegstand in de toekomst ons te wachten in de Merenwijk?
Misschien een ongenuanceerde reactie, maar wel de realiteit!
Frans H

Ik woon in Domburg en het verbaasd me elke keer weer hoe rustig en landschappelijk het is rond de Merenwijk, hoewel het in het drukke westen ligt. Het zou jammer zijn als er t.g.v. de hoge flats een gigantisch horizon vervuiling ontstaat. Laat een metropoolsfeer ontstaan in en rond het centrum van de stad en niet in de Merenwijk.
Piet Dijkema

Het wijkpark is een van de mooiste groenste plekken in de Merenwijk. Zelf wandel ik er ook vaak. Het is de plek waar je tot rust kunt komen als je stress hebt. Waarom zouden mensen dat verpesten met een heel groot gebouw? Alles is dan niet meer hetzelfde. En waar moeten de ooievaars dan heen? Het wijkpark is, zoals het nu is, het fijnst.
Anne van Wayenburg

Wel lagere bouw. Wat ik stuitend begin te vinden is de terreur van plakkaten en borden zelfs op informatie borden en in de polder. Ook de intimiderende handtekeningen jagers die zelfs schande spreken over een andere mening vind ik erg naar. Dit schaadt de aktie en ontkracht de argumentatie.
Prima dat het winkelcentrum wordt opgeknapt. Torens in het park is te veel. Wel heeft de Merenwijk behoefte aan appartementen voor 2x modaal in verkoop. Er zijn thans slechts bescheiden en gedateerde appartementen te krijgen in de zichten. Ten behoeve van de doorstroming in de laagbouwwoningen is dat zeer noodzakelijk.
Frans

Er zijn in de wijk en aangrenzende gebieden voldoende alternatieven zonder dat je kortzichtig de hoogte in bouwt. Mag in het centrum ook niet. Bouw liever lager en met meer integratie van groen ipv landje pik te spelen.
Tanja de Bie

Ik ben tegen de bouw van woontorens in het wijkpark. Laat liever de Kopermolen opknappen en de parkeerplaatsen verbeteren.
Walter

Geen hoogbouw in ons park.
Laat v.d. Vorm de restauratie van het verpauperde winkelcentrum uit de winst van de afgelopen 30 jaar maar betalen en besteed de woningbouw apart uit.
Joop den hertog

Tegen, tegen en nog eens tegen absurde hoogbouw bij de Kopermolen!!
Laat de Merenwijk alsjeblieft groen blijven.
Buitenbos

Geen hoge torens in de Merenwijk! NIEMAND wil dit. De wijk moet groen blijven.
Marianne de Wolff

Houd het wijkpark zoals het is! Er moeten meer manieren zijn voor meer woonruimte…
Marije

Geen hoge toren, het preserveren van groen park in Merenwijk is echt nodig.
Ferdinando

Geen hoge torens: vreselijk voor het groen en voor het uitzicht=geen gezicht!
Denk na over alternatieven elders!
Eugene Hillen

Geen hoogbouw in de Merenwijk.
Martha Zanting

Belachelijk plan. Geen woontorens in wijkpark.
Pythia Nieuwkerk

Echt niet!
Groen moet groen blijven! Ik ben er heel erg op tegen dat in het park wordt gebouwd. Hoge toren past echt niet in de omgeving.
Het winkelcentrum wordt opgeknapt tot 3 of 4 hoog gebouw is ok, maar niet meer dan dat.
Weiwei Ma

Geen bouw bij het park. De wijk moet groen blijven, er is genoeg gebouwd hier.
Rob de Vries

Ik ben tegen het bouwen van nog meer torens in de wijk. Eerst Kopermolen opknappen en nog meer groen in de wijk laten ontstaan. De waarde van de wijk is in het groen, die wil ik graag zo behouden. Handen af van die mooie plek! En van onze wijk.
Irina de Vries

De vastgoedbeheerder uit Rotterdam heeft de Kopermolen laten verloederen tot een bazar. Wie hem daarop aansprak werd met een kluitje in het riet gestuurd. De gemeente wil hem nu nota bene belonen door hem toe te staan Hongkong-torens te bouwen die het wijkpark, de leefbaarheid in de Merenwijk, het uitzicht en de natuur verzieken. Een perverse deal. Laat hij lekker in Rotterdam gaan bouwen. Leiden is al de op 1 na dichtstbevolkte stad van Nederland.
De koppeling tussen vernieuwing Kopermolen (op zich nodig) en de bouw van Hongkong bij een kinderboerderij (wie verzint zoiets) is ongepast.
L. Smit

Echt niet!
Geen hoogbouw en als het kan, daar ook geen laagbouw,
verhoog het veldje(natte troep) en maak er een leuk groen parkje van met bankjes, maar absoluut niet op bouwen!
S. de Wit

Ik vind dat ze het niet moeten doen de Merenwijk is juist zo fijn om in te wonen door al het groen en dat wil ik niet laten verpesten voor een winkelcentrum.
Lidewij Reijmers

Geen woontorens in het park!
Floor Aanhaanen

Wat een absurd idee. Zo’n hoge toren past niet in de omgeving en waarom moet dit in het park, waar zoveel Merenwijkers van genieten. Alsjeblieft niet doen!
Femke

Laat deze wijk svp zo groen mogelijk blijven ! Hoge gebouwen horen hier niet thuis ! 3 of 4 hoog ok maar niet meer dan dat.
Edwin de Zwart

Ik ben tegen plannen voor meer (hoog)bouw in de Merenwijk.
……. “Yep, ze hebben weer wat groen gevonden, lekker rustig in een park, veel groen …… wat dieren om je heen, …… betere plek om te bouwen kun je niet krijgen, toch?……… Nope”.
Knap liever op wat je al hebt, blijf van ons groen af. Maak van de Kopermolen een winkelcentrum waar iedereen graag wil zijn en zorg eens dat de hele Merenwijk schoon is en blijft. Er is hier al beton en zwerfvuil genoeg.
Daan

Groen moet groen blijven, niet in het stadspark bouwen. Hij kan ook het gewoon het winkelcentrum opknappen wat hij nu laat verwaarlozen. Merenwijk hoort groen te blijven en geen woontorens erin of pal aan .ivm alle vogels die hier voorkomen die nergens anders in leiden voorkomen.
Beekman

Winkelcentrum opknappen en geen leegstaande winkelpanden meer is prima! Graag zelfs… maar hoogbouw? Nee! Ook geen laagbouw trouwens ..Laat het wijkpark zoals het is!
Pauline

Ik vind het jammer dat economisch gewin in dit plan meer naar voren komt dan de het woongenot en leefgenot van de Merenwijkers. Ik vind het belangrijk dat er woningen komen, mensen moeten immer wonen. Ik begrijp alleen niet helemaal wat een winkeleigenaar (Van der Vorm Vastgoed) hier mee te maken zou moeten hebben. Als van der Vorm Vastgoed gelooft in de Kopermolen als winkelcentrum dan zal het ook zonder de woontorens kunnen investeren in dit winkelvastgoed. Laat de gemeente eigenaar zijn van de het project en laat eerst maar eens duidelijk worden hoe hoog en groot deze torens moeten worden. Ik denk dat wanneer er naar de identiteit van de wijk gekeken wordt er met de natuur en het groene karakter rekening gehouden moet worden. Ik heb mijn vraagtekens of een vastgoedontwikkelaar hier wel rekening mee wil houden. Immers natuur levert geen centen op.
G. Barnhoorn

Het is een op financiën gebaseerd plan. Geen juist uitgangspunt. Dus: eerst inhoudelijke uitgangspunten bepalen (regie gemeente) en daarna zijn de marktpartijen aan de beurt…
Ben Beran

Vernieuwing vh winkelcentrum is hard nodig, waarom deed vd Vorm daar niets aan?? en nu uitruilen tegen hoogbouw? Wie slaapt hier?
De huur per pand omlaag zodat ook kleinere zaken kunnen overleven is goed idee voor het winkelcentrum. Het huidige aanbod is te beperkt, een goede bakker, een warme koffiehoek, een restaurantje, en weer een boekenzaak en schoenenzaak zoals eerder.
Daarnaast hoogbouw prima, maar niet teveel en niet aan de parkkant. Voorstel: Doe het uitsluitend aan de straatkant !!
En overige flats op het gebied naast/achter het Gymnasium of bij de Gamma, genoeg ruimte!!
Tineke

Toen wij in 1986 in de Merenwijk kwamen wonen, werd ons door de makelaar (van Beukering) verteld dat het Merenwijkpark ontstaan is doordat bij de bouw van de Merenwijk alle bewoners een paar meter van hun tuin daarvoor hebben ingeleverd. Zo zouden we allemaal kunnen blijven genieten van voldoende groen om ons heen in deze wijk.
Het wijkpark is dus van ons bewoners en daarin horen geen hoge woontorens!
Tineke Huiskamp

Ik ben er heel erg op tegen dat in het park gebouwd wordt. Ik heb er juist voor gekozen om in de Merenwijk te gaan wonen, om het groen en niet in de Stevenshof..
Misschien een handtekeningen actie organiseren? B.v. in de Kopermolen?
De jachthaven is ook niet doorgegaan.
Wesre

We moeten het hart (kinderboerderij en omliggende park) van onze wijk behouden. Leiden is al een van de gemeentes in Nederland met het minste groen. Hoe kunnen bestuurders dan er überhaupt over denken om daar van die monster flats te bouwen?
Eric Swaans

De renovatie van de Kopermolen is hoognodig, maar waarom wordt er niet voor bouw op gelijke hoogte gekozen? En dan het laatste beetje groen opofferen lijkt mij geen goed plan. De Merenwijk is een klein stadje op zich en heeft dus ook het groen nodig. Bovendien via het fietspad langs de geplande hoogbouw gaat zowat de halve wijk dus ook geen goed idee..
G. Schaap

Het is jammer, dat de gemeente bij de zo nodige behoefte aan nieuwe woningen nog steeds nieuwbouw als oplossing ziet. Al jaren vragen Leidenaars zich af waarom leegstaande kantoorpanden niet tot nieuwbouw woningen worden omgebouwd. Waarom al dat leegstand en tegelijkertijd het volplannen van de weinige ruimte die er in Leiden is? Is het plaatje financieel? Welke kant gaan wij op als vooral geld onze samenleving gaat bepalen? Het is uit andere sectoren al ruimschoots bekend. Leiden stop er mee! Laat de Merenwijk een voorbeeld zijn hoe het ook anders kan. Geen afzichtelijke woontorens met koude, lange schaduwen, met tochtgangen waar je nauwelijks doorheen komt, te groot voor goede sociale cohesie en waaraan n.b. het parkje, een juweel in het midden van de wijk aan geofferd is!
Agnes Feij

Dit is geen goed plan.
Sowieso is hoogbouw op deze locatie verwerpelijk.
Er staat al een veel te hoge flat in dit gebied.
Dus dit mag niet gebeuren!!!
J. Valk

Houd de Merenwijk laag en groen.
Hornes

Laat ze die woontorens maar lekker bouwen bij de Groenoord. Genoeg hoogbouw daar!
Alleen hebben ze daar al een groot probleem bij de Prinsenhof. Een groot aantal woningen zijn daar niet verhuurd. Geen wonder met een idiote kale huurprijs van 1325 euro per maand! Niemand kan dat betalen, tenzij je een hennepteelt begint :-0 en/of op rooftocht of steeltocht gaat.
Wat denk je dat een 100 meter hoge woontoren teweeg gaat brengen! Nog meer mensen op een klein stukje grond. Het verloop onder de bewoners zal enorm worden, want niemand kan een hoge huur meer opbrengen/lijen, want immers er is niet eens genoeg werk! Ja, zielige uitzendbaantje voor 9 euro per uur! waar niemand z`n bed voor uitkomt!
Wat te denken over de infrastructuur. De wegen hier zijn niet eens gebouwd voor zoveel mensen. Waar moet je al die auto`s laten!
De buslijn zal ook wel overbelast worden, want er rijden maar 2 lijnbussen. Dit mogen er wel meer worden met al die bewoners.
Het oude winkelcentrum herinrichten heeft weinig zin. Er is al teveel leegstand, want dit komt gewoon door te hoge huren, anders hadden er veel eerder winkels ingezeten.
En de wethouder is gewoon een grote zakkenvuller! want die wordt gewoon onder de tafel betaald door de aannemers om maar een klus aan te nemen tegen zo laag mogelijke kosten. En als je ziet wat een aannemer doet voor het geld dan is dat gewoon om te huilen. Ruk kwaliteit met een grote R.
Die woontorens worden gewoon gebouwd met de slechtste materialen en waarschijnlijk ook allemaal inhuur van mensen uit het OostBlok!
David Ellis

Ik ben absoluut tegen de bouw van torenflats of andere woningen op delen van het wijkpark. Laten we toch zuinig zijn op ons groen. Torenflats horen hier helemaal niet. Het winkelcentrum hoeft niet ingrijpend te worden opgeknapt. Natuurlijk is er behoefte aan winkels, maar veel mensen zullen toch liever naar de Winkelhof gaan.
W.E.M. Wurzer

Laat het zoals het is. Geen hoge woontoren.
Hidde

In ieder geval GEEN bebouwing in het wijkpark van de Merenwijk en al helemaal NIET een enorm hoge flat. Een absurd hoog gebouw in een groen idilisch park dat voor veel mensen en kinderen een belangrijk stukje natuur beleving is.
Heleen Swart

Knap de kopermolen op waar nodig, een leuke winkelcentrum om te shoppen is altijd goed! Maar zoals gezegt alleen opknappen! Geen extra uitbreiding of iets dergelijks!
En OMG!!! Je gaat toch niet dat ene kleine mooie stukje groen weg halen, waar zoveel mensen van genieten! Dit stukje groen is voor elke leeftijd geschikt!!!
Flikker op met die hoge woontorens!
Plaats wat extra bomen en zorg dat de merenwijk een goede opknapbeurt krijgt! Ligt zat vuil op straat en check die kleine watertjes waar heel veel troep in ligt!
Ruim de merenwijk op, zodat je kan zien hoe mooi groen het is!
Sanne

Hoe kun je zo iets verzinnen. Ik stem fel tegen dit project. Ga het winkelcentrum en het park opknappen, en maak het aantrekkelijker voor het publiek. Daar is meer behoefte aan.
Yvonne Post

De Merenwijk staat voor groen! Ik ben dus tegen woningen in elke vorm tenkosten van het wijkpark. En is er de afgelopen jaren niet al genoeg gebouwd in/aan de rand van de Merenwijk? Ik vind van wel!
Het winkelcentrum verdient daarentegen wel een renovatie!
Monique Borst

Geen hoogbouw in dit kleine beetje groen.
Marga

Wij zijn in de merenwijk gaan wonen tien jaar geleden omdat het een groene wijk is. Hoogbouw past helemaal niet bij het karakter van de wijk met voornamelijk laagbouw. Het is absoluut geen verbetering van de wijk!!!
G. Plantinga

Ik woon al mijn hele leven in deze wijk, ben hier bewust gebleven omdat het hier zo groen is. Geld mag niet de boventoon voeren als het woongenot en natuur aantast. Het is al zo druk hier, en de natuur en dieren moeten keer op keer wijken voor de hebzucht van mensen in pakken. Maak bij gebrek aan woningen gebruik van leegstaande kantoorpanden waar rondom de Willem de Zwijgerlaan alleen al tal van mogelijkheden zijn, in plaats van nieuwe stukken grond en daarmee een hele wijk aan te tasten.
Liz

De Kopermolen kan best een goede opknapbeurt gebruiken.
Dat veel van de leuke/goede/gezellige winkels zijn vertrokken is een gevolg van de veel te hoge huurprijzen van de winkelruimtes. Laat de eigenaar van het centrum daar eens over nadenken.
De gedachte aan de waanzinnige Hoogbouw op de voorgestelde plaatsen om het winkelcentrum nieuw leven in te blazen roept bij mij het beeld op van een enorm grote olifant die door een porseleinkast heen banjert met zijn lompe poten.
Dus wat mij betreft: GEEEEEEEEEN HOOGBOUW rond de Kopermolen!
Laat ons het kostbare spaarzame groen behouden!!!!!
J.E. van den Hout

Geen bebouwing in ons wijkpark, wel een aanpak ter verbetering van het winkelcentrum.
Will Post

Ik ben tegen deze bouwplannen.
H. van Schie

Alles wat verdwijnt aan groen in het wijkpark, komt er nooit meer bij. Dus moeten we dit mooie stukje groen behouden voor de bewoners ( mens EN dier). De enige partij die er straks leuk denkt uit te komen is Van der Vorm Vastgoed. Die heeft jarenlang zo goed als geen kosten gemaakt ivm het huidige winkelcentrum en mag, als wij niet heel goed uitkijken en actie voeren, bouwen. Als beloning voor het ” nieuwe” winkelcentrum , mag vd vorm afschuwelijke hoogbouw in een groen deel van onze wijk neerzetten!! De gemeente moet zich niet laten gijzelen door een projectontwikkelaar!! Laat vd vorm het winkelcentrum maar vernieuwen en die woningbouw kan ook door een ander, op een ANDERE plek verwezenlijkt worden ( bijv. in bestaande kantoorflats elders in de stad).
Lydia Vollemans

In eerste instantie dacht ik: iedereen wil wonen, dus waarom niet. Maar 100m hoge flats dat vind ik toch niet passen in onze wijk. En op het groen moeten we ook zuinig zijn. Dus ik stem tegen hoogbouw daar.
Marga Swaans-v.d.Veer

In onze compact gebouwde wijk is het wijkpark een groene parel. Zonde om dit op te offeren aan wat voor soort bouw dan ook. De Kopermolen is als winkelcentrum verouderd. Ik vind het moeilijk om in te schatten of het een grote renovatie verdient. Supermarkten (met keuze!) zijn hier voorlopig zeker nog op hun plaats en lijken goed te lopen. De lege panden zouden voor een (zeer) laag tarief beschikbaar gesteld kunnen worden aan experimentele pop-up shops tot zich weer een kredietwaardige partij aandient.
Herman Vis

Kopermolen opknappen want nu verpaupert het. Geen hoogbouw er staan al genoeg flats en op die manier raken we al ons groen kwijt.
Margreth Klootwijk

Ik ben helemaal tegen het bouwen in het wijkpark. Ik begrijp dat mensen moet ergens in Leiden wonen, en hoge torens lijkt een goed idee, maar niet in een park. Beter om in een parkeerterrein te bouwen, en dan de autos onder de grond laten parkeren. Ik begrijp dat het meer zou kosten, maar ik ben blij om mijn deel te betalen – geld sparen door over het park te bouwen is onhoudbaar en kortzichtig.
David Holmes

Opknappen van de Kopermolen fijn! Maar geen woontorens in de Merenwijk!!!
H. Lankhout

Opknappen van de Kopermolen vind ik wel nodig. Op de woontorens zit ik echter niet te wachten. Het is juist zo lekker dat ik met de hond rustig het park in kan. Los van het feit dat een deel van het park zal vervallen, zal het er ook vele malen drukker worden.
Ik woon juist in de Merenwijk omdat het hier rustig en groen is.
Richard

Hou de Merenwijk zo groen mogelijk . Absoluut geen woontoren erbij.
Marlies Rots

Nu maken we ons zo druk over fijnstof, terwijl de oplossing heel simpel is. Meer groen!
Dit staat daar dan weer haaks op. Vreemd beleid dus eigenlijk.
Komt natuurlijk omdat groen geen WOZ betaalt.
Xander

Ik ben zeer tegen de bouw van twee woontorens in het Merenwijkpark. Er hoort niet in een park gebouwd te worden. Het idee van een toren van 30 woonlagen is een belediging op een belediging, Van een arrogantie waar ik als bewoner van de Merenwijk naar van wordt. Ik vraag me af hoe de provincie aankijkt tegen horizonvervuiling vanaf de Kaag, waar de huidige blauwgele toren al een verschrikking is, Leiden is heel verkeerd bezig met zijn hoogbouwbeleid. Verdichting kan ook op een andere manier. En misschien is het tijd om te zeggen dat er genoeg gebouwd is in de Randstad. Vol is vol, kwaliteit van leven is ook belangrijk.
L.O.

Natuurlijk moet de Kopermolen worden opgeknapt. Dat kan vast met behoud van het park enzonder een hoge woontoren!
Lianne Bonants

Ik ben absoluut TEGEN de bouw van de woontorens zoals voorgesteld! De hoogte is belachelijk (geen enkele woonvoorziening in Leiden is zo hoog) maar ook de locatie is helemaal fout!. Het lijkt erop dat dit plan zo extreem is om zo een minder extreem plan er straks makkelijk door te loodsen. Ok dan geen 100 meter, maar 20, 30 meter lager? Met gemiddeld 3,5 meter per verdieping is dat alsnog een flat van 20 verdiepingen! Dus ik ben tegen dit bouwplan!
Theo Helmus

De Kopermolen is een prima winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen. Knap het op waar nodig, zet er desnoods nog 3 kappers in (die lopen altijd wel lekker), maar laat verdere ambities om er een A-locatie winkelcentrum van te maken maar achterwege. Winkels hebben het overal moeilijk, en helemaal in een buitenwijk. Om nu een sprong naar voren te maken door een woontoren neer te zetten om jezelf van klandizie te verzekeren, is een enorme gok met veel te ingrijpende gevolgen voor het karakter van de wijk. Als het gaat om de extra woningen zijn er toch zeker veel betere locaties te bedenken, waar geen groen hoeft te worden opgeofferd: op het terrein van de brandweerkazerne die wordt verhuisd, op het Flevo terrein, langs de Willem de Zwijgerlaan (die oude KPN centrale, doe daar wat mee). Neem even afstand van wat vd Vorm wil, en bekijk dit vanuit het grote perspectief. We moeten zuinig zijn op al ons groen, we moeten ons wapenen tegen wateroverlast en hittestress. Dan is bouwen in een wijkpark een ontzettend slecht idee.
Anke van Houten

Wij kwamen naar de Merenwijk vanwege de ruimte en het groen. Dat is de kracht van de Merenwijk. Daarom is deze wijk zo populair. Voor heel veel Merenwijkers is het een grote schok te vernemen dat er plannen zijn om een groot deel van ons unieke wijkpark op te offeren voor woontorens. Dit mag niet gebeuren! Bestuurders denk na….. zo’n actie is niet meer te herstellen. Integreer wensen voor meer kleinere woningen en rendabele Kopermolen, in een goed doordacht plan waarbij de groene ruimte die zo schaars is in Leiden, gespaard blijft.
Sylvia Schermer

Waarom mogen de bewoners van de merenwijk geen inzage krijgen van de plannen voor de toren bouw? Er word zo geheimzinnig over de plannen gedaan. De bewoners raken zoveel licht en zon kwijt en worden boos van de plannen. Ik hoop dat de gemeente zich realiseerd wat dit voor de bewoners betekend en tot inkeer komt. Vele woning eigenaren zijn bang voor waarde vermindering van hun woning. Ik ben zoals zovelen tegen de bouw.
Christine

Geen woontorens in het wijkpark!
Dafne Schutter

Niet een torenflat maar een halvering en modernisering van de Kopermolen kan de Kopermolen weer laten renderen. De parkeerplaatsen zijn echt een ramp, dat moet ook beter kunnen. Laat de jaren ’70 bloemkoolwijk – die recent zo werd bejubeld – intact. De architecten van toen (en de bewoners van nu) krijgen een rolberoerte als ze horen dat een van de bloemkoolstronken een mega torenflat wordt. Niet doen!
Els

Negatief. Zonde voor groen gebied, last voor oudere bewoners van de andere flats, geen overzicht aan het park.
Dus mijn vrouw en ik zijn tegen met uitvoering van die hooggebouwen plan rondom kopermolen.
Sarghandoy

De Kopermolen opknappen prima. Maar geen hoogbouw in het hart van de Merenwijk. En zeker niet ten koste van groen.
v.d. Woerd

Het opknappen van de Kopermolen is best goed. Maar dan meer zoals het in de Stevenshof is gebeurd: een brede laan met een paar supermarkten en andere winkels voor dagelijks benodigdheden. Dat de Kopermolen “kansrijk” is als winkelcentrum is volkomen flauwekul! Laat de gemeente daar niet intrappen. In de jaren 70/80 hadden we nog Maasdam, een DA drogist/parfumerie, Van de Zalm (kwaliteitsslager) en een echte kledingzaak. Deze zijn niet voor niets allemaal vertrokken. Echt winkelen doe je in Winkelhof, centrum Leiden of in een andere stad.
Die flat is natuurlijk rampzalig. Op de website van de wethouder staat:
“Samen met de bewoners gaan we aan de slag om de buurt aantrekkelijker te maken.” In dit geval vraag ik me serieus af waar het “samen” uit bestaat.
Vrijwel de gehele Merenwijk vindt het een heel slecht plan, een aantasting van uitzicht, ruimte, flora en fauna. En heel veel overlast en veel extra autoverkeer en toevoerwegen. En dat terwijl de Leidse Merenwijk bekend staat als een van de leukste en leefbaarste wijken van heel Nederland.
Dit project heeft alle schijn van een prestigeobject van de gemeente. Elke Leidenaar kan zo 10 locaties aanwijzen waar een dergelijke flat beter gepland kan worden.
Samengevat : er is noch in de politiek, noch bij de bewoners van de Merenwijk begrip laat staan draagvlak voor dit plan. Het stadsbestuur kan deze signalen niet negeren!
Het doordrukken van dit soort prestigeprojecten leidt tot wantrouwen en apathie ten aanzien van de politiek. En dan nog verbaasd zijn als amper de helft van het aantal kiesgerechtigden opkomt. Dit is een kans voor de gemeente om vertrouwen van de inwoners van de Merenwijk te winnen door de terechte bezwaren serieus te nemen en met andere plannen te komen.
Han Mikkers

Laten Merenwijk als het is! Het is erg mooi.
Ik ben tegen de huidige bouwplannen.
Eva de Paz Urueña

Geen flat bouwen in de merenwijk, al het groen is zo mooi!! Het is schandalig om dat zo onnodig te verpesten.
M.D.

Ik ben voor woontorens, maar niet in het merenwijkpark en in het Hart van de Merenwijk waartoe het winkelcentrum De Kopermolen behoort. Hoogbouw kan prima langs de Willem de Zwijgerlaan, daar is nog plek genoeg.
Wij hebben ruim 5 jaar in een torenflat in Zuidkorea gewoond met een fantastisch uitzicht over de rivier en zee. Zuid-Korea is een van de dichtbevolkste landen ter wereld omdat het overgrootste deel uit bergen bestaat. Alle parkeerplaatsen zijn onder de grond en tussen de appartementen zijn parken, wandel en fietspaden en speel en sport terreinen. Winkels zijn er tot 6 verdiepingen onder de grond en vaak onder trein of metro stations. Hoogbouw is daar onvermijdelijk. Alleen de allerrijkste kunnen zich wat wij noemen een eensgezinswoning permiteren.
De sloop en nieuwbouw van De Kopermolen in onvermijdelijk, is het niet nu dan is het over 10 of 20 jaar maar dit concept uit de jaren 60 houdt geen stand in de komende 40 jaar. De huidige geplande verbouw is dan ook de laatste stuiptrekking. Er moet een integraal concept komen voor het Hart van de Merenwijk met parkeren onder grond Begane grond, groen, water, verkeer en voorzieningen, winkelen met daarbovenop voorzieningen, woningen, groen. Op de bestaande hoogbouw zonnepanelen.
Peter de Haas

Alle partijen hebben in hun verkiezing programma staan meer groen in leiden.De bouw plannen rondom de kopermolen nemen een groot deel van het park af en de rest wordt gedegenereerd door de torenflats en hun infra structuur. 100meter is iets voor aan “de maas” in Rotterdam niet in een hoofdzakelijk laagbouw woonwijk. Ik ben tegen de huidige bouwplannen.
Dus heren van de gemeente raad voer uw partij programma uit
.
P.G.M. de Graaf

Opknappen van de Kopermolen: Helemaal prima. Maar je mag er toch vanuit gaan dat van der Vorm daar de nodige reserves voor heeft opgebouwd in de afgelopen jaren.
Bouw van o.a. een 100 meter hoge flat op deze plek: Absoluut niet!!! Het verpest een hoop woonplezier voor de omliggende woningen en er wordt veel groen voor opgeofferd.
@Gemeente Leiden: Er gaat hier een hoop groen verloren. Dat is toch tegenstrijdig met jullie beleid omtrent groen(voorziening). Als je een paar bomen wilt laten snoeien of verwijderen i.c.m. planten andere (jonge) bomen i.v.m. veel overlast van luizen moet je ook zowat een actiegroep in het leven roepen om iets gedaan te krijgen. En hier dan wel mee akkoord gaan.
Hebben zeker geld nodig na het verkwisten van geld i.v.m. het aanleggen van de uiteindelijke gekomen rotondes.
Roel

Dat kleine stukje groen in de Merenwijk, mooi gelegen aan de rand van de kinderboerderij. Waarop mensen hun hond laten rennen. Waar prachtige bomen en struiken staan. Waarop de ooievaars lopen en waarboven de vogels vliegen. Waarop de kinderen voetballen. Waarop jaarlijks klassen met schoolkinderen een spelletjesdag houden,  zal in het slechtste scenario moeten verdwijnen en plaats maken voor een paar verschrikkelijke woontorens. Wat een belachelijk idee!
Elsa Fadalti

Geen hoogbouw in het prachtige wijkpark!
Lucie Evaux

Goed dat er initiatieven zijn genomen om vraagtekens te zetten bij de plannen voor hoogbouw in het wijkpark om het opknappen van de Kopermolen te bekostigen. Volgens mij kan het winkelcentrum ingekrompen worden. De dagelijkse boodschappen kan ik er krijgen en voor een boekhandel, verschillende types kledingzaken, dierenbenodigdheden, sportzaken, schoenenzaken ga ik liever naar een stad waar ik meer keuze heb.
Wanneer er volgens de plannen gebouwd gaat worden, komt er nog minder parkeergelegenheid voor nog meer bewoners. En een vernieuwd winkelcentrum trekt nog meer mensen die vervolgens hun auto’s niet kwijt kunnen. Volgens mij wordt daarbij verkeerdom geredeneerd. Als je het maar opknapt komen er weer meer mensen. Ik betwijfel dat ten zeerste. Via internet wordt er steeds meer aangeboden en gekocht. Het huren van winkel- en opslagruimte is verhoudingsgewijs duur dus vertrekt de een na de ander.
Bouwen in het groen niet doen.
M. de Wilde-Banis

Het winkelcentrum moet zich zelf terug kunnen verdienen.
Dan liever een kleiner winkelcentrum met alleen de winkels voor de dagelijkse boodschappen.
Zonde van het groen en de woningen worden geen sociale huurwoningen waar behoefte aan is.
Verder gaat dit ten koste van de beschikbare parkeerplaatsen, terwijl er nu al vaak te weinig plaats is, zeker op vrijdag als er markt is.
Door het gebrek aan parkeerplaatsen zullen er steeds meer mensen naar de Winkelhof in Leiderdorp gaan en zal de rentabiliteit er niet op vooruit gaan. Wat weer tot leegstand leidt mede vanwege de nu al hoge huren.
Dus wat mij betreft laat het maar zoals het is. Of doe alleen het hoogst noodzakelijke.
Henk de Wilde

Ik ben TEGEN het bouwen van een woontoren in de Merenwijk. Opknappen van de Kopermolen lijkt me prima. Ik zou willen voorstellen om dan een parkeergarage onder de Kopermolen te bouwen en dan van het huidige parkeerterrein een mooi groen parkje te maken!
Corné

Hoge torens passen niet in deze wijk.
Bovendien, er zou veel te veel schaduw komen. Het wijkpark heeft een educatieve en bewustwordings functie, waar ook nog eens de bijen aandacht krijgen, die hard nodig zijn voor ons milieu. Daar past geen torenflat bij. Wat het winkelcentrum betreft : van der Vorm heeft hoge huurprijzen mogen ontvangen, en dat 40 jaar lang, daar zijn vast reserves om nu het winkelcentrum op te knappen. Het zou me niet verbazen als het blijkt dat de winkels die we er graag zien weg moesten vanwege de hoge huurprijs van Van der Vorm, denk aan de sportwinkel schoenenwinkel etc. Nu is het tijd dat van der Vorm zorgt dat het weer fijn winkelen is in de kopermolen met winkels of diensten en geen leegstand.
Angela Kramers

Wat een ontzettend slecht idee. Ik wil geen woontorens in ons prachtige stadspark!!! De kopermolen is inderdaad vervallen en vergaan, maar dat wordt echt niet beter door een enorme flat te bouwen. Het groen is absoluut belangrijker.
Annemieke van der Kooij

Laat het in godsnaam zo groen en mooi blijven.
Ik begrijp dat we moeten wonen maar bouw op een industrieterrein en maak dat mooier door het daar groener te maken.
Maar blijf van het reeds bestaande groen af!!!!!
Otto Kampman

Twee zwanen elke dag op het groen te vinden, twee ooievaars die elke dag hun takjes verzamelen voor het opbouwen van hun nest. Wie wil er dit verstoren door het bouwen van woontorens in hun territorium. Ik in elk geval niet. Ik geniet elke dag van dit mooie plaatje van geluk en wil dat ook behouden dus GEEN bebouwing van het stukje groen van ons park. Ik ben fel tegen.
C Brouns

De gemeente Leiden wil dat de bewoners een tegel uit hun tuin halen en dat stukje groen beplanten. Er is te weinig groen zeggen ze (ben ik het trouwens helemaal mee eens). En nu willen ze toestemming geven om torenflats in ons wijkpark te bouwen. Het moet toch niet zotter worden.
Het draait alleen om money, money, money…..
Ik ben het verder helemaal eens met alle argumenten die tegenstanders van dit plan geven.
Marry Barrett

De merenwijk is de groenste wijk van Leiden. In het wijkpark speel ik vaak met mijn vriendjes en zie ik leuke hondjes. Ik moet er niet aan denken dat dat niet meer kan.
Nathan

Merenwijk park is groengebied.
Ik woon op de Patellabank achter het park en ben tegen de hoge flats en lage flats,woningen.
Er is zat ruimte in de buurt waar ze wel kunnen bouwen(brandweer e.d.)
Gemeente zit al te ouwenhoeren als er bomen getopt moet worden laatstaan dat ze bij de chinees alle bomen weghalen??
Laat het park groen, er is al zo weinig groen.
H. Keizer

Ik ben tegen de hoge bouwopgave voor de gemeente Leiden. Het is schrikbarend hoeveel groen er al verloren is gegaan in de afgelopen 40 jaar. Ik ben er ook op tegen dat er mogelijk gebouwd gaat worden in het wijkpark van de Merenwijk. Waarom worden de leegstaande kantoorpanden langs de Schipholweg niet omgebouwd tot woningen voor starters en studenten? En aangezien we in een verkwistende tijd leven, gooi die verouderde kantoorpanden tegen de vlakte en bouw daar een paar torenflats.
Nora Kornalijnslijper

Mooi wandelgebied, rust, natuur en ooievaars, ruimte om te jeu te boulen, verder geen ruimte voor zeer hoge flat en alle mensen en auto’s!!!!!
Gp

Zo rond de verkiezingen kan het geen kwaad om alle partijen nog maar eens te herinneren aan de roep van de burger om een betrouwbare en consistente overheid.
Hoe serieus neemt het gemeentebestuur eigenlijk zijn eigen Hoogbouwvisie? Daarin wordt de Merenwijk aankenmerkt als “in hoofdzaak een ‘laagbouwgebied’, de Slaaghwijk en in het verlengde daarvan de Kopermolen e.o. als ‘gemengd gebied’. In gemengde gebieden kunnen mengingen voorkomen van laagbouw (10 – 15 meter), middelhoogbouw (20 – 30 meter) en incidentele accenten tot ca. 40 meter.”
Maarten

Als je dit plaatje ziet van de ooievaars met regelmaat op het stukje groen wat verbouwd moet worden, word ik triest. Nog meer groen verloren ten koste van woningen. Er zijn meerdere plekken waar gebouwd kan worden zonder vernieling van groen.
Mariska Helling

Natuurlijk ben ik tegen bouwen in het Merenwijk-Park. En of opknappen van de Kopermolen echt nodig is? Ik betwijfel het. Daar is toch niet veel mis mee.
J. Doornbos

Ik ben voor het opknappen van de Kopermolen, maar vind dat de bekostiging niet middels het bouwen van enorme woontorens zou moeten gebeuren. Ik ben het helemaal eens met de bezwaren die genoemd worden op de site. Ik vind bovendien dat van der Vorm onethisch te werk gaat. Er worden torenhoge huren gevraagd voor de winkelruimtes, maar van der Vorm doet zelf blijkbaar niets aan vernieuwing van de Kopermolen. In plaats daarvan wil hij nog meer geld verdienen aan nieuwbouw die notabene alleen beschikbaar is voor mensen met een hoog inkomen, terwijl er juist behoefte is aan sociale woningbouw. Er bestaat toch ook nog zoiets als maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ik zou van der Vorm willen vragen om zich te verdiepen in de wensen van de bewoners van de Merenwijk en zijn geld in te zetten om hen hierin tegemoet te komen. Laat de Merenwijk de fijne rustige groene wijk blijven die het nu is a.u.b.!
Mirjam de Mooij

Het is nu heel leuk en groen en ik wil dat het zou blijft. Graag ergens anders bouwen s.v.p.
Marie Niitso

Wij willen geen twee extra torens, maar zijn voor behoud van het groen in onze wijk !!
Daniel Boonman

Ik begrijp niet eens dat het uberhaupt serieus overwogen wordt om hoogbouw naast het park te bouwen? Zelfs een leek kan bedenken dat dit een onzinnig idee is. A) Er is onvoldoende ruimte en het wordt daardoor enorm volgepropt. B) Het winkelcentrum wat ernaast ligt kan al lang niet meer goed voorzien voor de hele Merenwijk (veel mensen gaan naar de Winkelhof) en het is heel lang slecht onderhouden. Veel belangrijker dat daar wat aan gedaan wordt! Laten we de Kopermolen maar eens lekker opknappen en niet meer zulke belachelijk hoge huur vragen aan de ondernemers, want het is allang geen A-locatie meer.
Mocht er woningschaarste zijn, dan kun je beter al die half leegstaande kantoorpanden rond de Schipholweg eens gaan ombouwen. Dat is nl. pure verspilling.
Plannen moeten gemaakt worden door mensen die er ook daadwerkelijk dagelijks mee te maken hebben en niet door mensen achter een bureau, die nog nooit op die plek geweest zijn. Eerst maar eens de bestaande boel opknappen in de Merenwijk, want er is hier behoorlijk achteruit gegaan. Dat los je niet op met een torenflat te plaatsen. Zo creeer je alleen maar nieuwe problemen. Groenvoorziening is hard nodig om een wijk leefbaar en aangenaam te houden en moet dus blijven.
PS: Er is net een enorm complex gebouwd aan de rand van de Merenwijk!
D. G. Valk

2 grote woontorens van dit formaat passen niet in deze wijk en zeker niet op deze plek.
Als er echt gebouwd moet worden kan er beter overwogen worden op boven winkels enkele (4) woonlagen te bouwen.
Trudi Smit

Absoluut geen bouwprojecten in en direct langs het groene hart van de Merenwijk. Voor nieuwbouw is er voldoende mogelijk samen met buurgemeenten.
S. Kruit

Het is belachelijk.
B. Roberts

Ik wil geen hoogbouwtorens in ons wijkpark!!!!
Patrice Schreuders

De Merenwijk;
– om de kopermolen op te knappen zou vd Vorm om dit financieel te dekken er
een woontoren willen bouwen wat de burgers niet willen; argumenten bekend.
– Teylingen wil een skeelerbaan bijna in de Merenwijk wat de burgers niet
willen, zijn er tegen; argumenten bekend.
– Teylingen wil een recreatie aanbrengen in de natuur boven aan de merenwijk
wat de burgers niet willen, zijn er tegen; argumenten bekend.
Wat mij verbaast is dat B en W Leiden dit allemaal over zich heen laat gaan, dus niet achter zijn eigen burgers staat. Kom op politieke partijen,
fris B en W op om achter de burgers te gaan staan door standpunten in te nemen die ten gunste zijn van het woongenot en de natuur van de wijkbewoners.
Lepelaar

Ik ben tegen de nieuwhoogbouw ten koste van het groen. Dan komen er nog parkeerplaatsen bij 120 stuks. Er zijn veel geschiktere locaties in Leiden die niet ten koste gaan van groen. Wat te denken van bij het gebied van de oude groenoordhallen?
Trudy Aben

Slecht plan, men had veel eerder geld in de kopermolen moeten pompen.
Nu bouwen ze enorme torens puur omdat banken wel geld in nieuwbouw steken en niet in renovatie.
Ook trekt een nieuwe flat extra ongure mensen aan.
J. Vermeulen

Bent u van plan mij als bewoner van de Poldermolen met straks een flat van 50 meter hoog voor mij en een flat van 100 meter naast mij levend te begraven? Ik nodig u uit voor een gesprek want ik heb de oplossing voor u. Wel eens gehoord over ziekelijke afwijkingen? Misschien kan ik u daar vanaf helpen. We zijn op deze wereld om elkaar te helpen toch!!!!!!
J. L. den Hoed

Van harte steun ik het standpunt van Hart voor de Merenwijk. Alle argumenten waarom de bouw van zulke hoge woontorens waanzin is, zijn in de vele reacties al gegeven. Graag wil ik iedereen oproepen om op 21 maart te gaan stemmen, en wel op een partij die ook expliciet tegen de bouw van deze woontorens is!
Lies Pijl

Ik zou het heel erg vinden als ze naast mijn woning de pelmolen en de poldermolen zo van die hoge torens zouden gaan bouwen.
Laat alles toch heerlijk groen blijven.
Diny Sandkuijl

Dat de kopermolen moet vernieuwen is een feit. Sommige stukken zijn zeer slecht. Kapotte gevels/daken/leegloop. Maar om het benodigde geld hiervoor te genereren met twee (te) grote woontorens is absurd (waardoor groen en woongenot opgeofferd word).
Waarom dit niet direct boven de kopermolen zelf? Dit is nu een groot zwart dak waar niets mee gebeurt. Snap dat dit duurder is dan op twee lege plekken. Maar twee vliegen in 1 klap; vernieuwing van het winkelcentrum en generen van meer woonruimte. In combinatie met misschien extra openbaar ruimte (groen dak) op het niveau van dit huidige dak rondom de nieuwe appartementen. In plaats van minder, meer publieke ruimte en groen.
Het is mogelijk maar vergt iets meer visie.
Wat mij betreft geen wolkenkrabber op de bedachte plek.
Wijnand Wesselink

Graag geen hoge flats op park-plek.
Silvia van Oevelen

Ik vind ook dat de Merenwijk zo groen mogelijk moet blijven!
Maar ik vind het ook echt heel belangrijk dat er meer sociale huurwoningen/appartementen moeten komen voor mensen met een laag inkomen. Het huren van een klein appartement is nu al onbetaalbaar. Daar moet voor mij ook behoorlijk aandacht aan gegeven worden!
Sylvia de Wit

Wij zij het volledig eens met de eisen: geen hoge woontorens en geen nieuwbouw ten koste van het wijkpark. Bovendien vinden wij dat de financiële compensatie al lang heeft plaatsgevonden. Van der Vorm heeft na een verhuurperiode van circa 40 jaar voldoende reserves kunnen opbouwen voor volledige renovatie en nieuwbouw.
Johan van Duijn

Het is onbegrijpelijk dat dit zomaar kan, 2 woontorens a la Benidorm in een woonwijk. Dat het winkelcentrum een opknapbeurt nodig heeft zal niemand tegenspreken, maar de wijk moet groen blijven. Zet die torens lekker voor je eigen deur neer. Maar het is makkelijker om die ondingen bij een ander te zetten, heb je er zelf geen last van.
Bart

Behoud van het park vind ik belangrijker dan winkels.
Het park niet ontsluiten voor auto’s, alleen fietsen en voetgangers.
Mensen winkelen on line en gaan liever naar de Winkelhof of centrum leiden om te winkelen. Van de vorm heeft het winkelcentrum eerst laten versloffen en nu gaan ze het redden. Laat me niet lachen. We hadden prima winkels die komen echt niet terug. Hoogbouw midden in de wijk. Bouw die aan de rand van de wijk
.
Maria Maas

Wat een onzalig idee! Torens in het enige stukje groen in een al ontzettend dichtbebouwd stukje stad. Als compensatie voor het opknappen van het winkelcentrum, dat de eigenaar al decennia laat verpieteren. En liever dan een voor veel geld `opgeknapt’ winkelcentrum zou ik een winkelcentrum willen hebben waar je gewone huis- tuin- en keukendingen kan kopen. Is het nu echt nodig dat je naar de markt moet om een stukje band of elastiek? En naar de stad voor een stukje lever?
De hoogbouwplannen leggen niet alleen een claim op een flink stuk van het aanwezige groen, maar hebben ook een grote impact op zowel het nog overblijvende groen als op het al bebouwde deel. Bij een beetje storm word je nu al van de sokken geblazen als je langs een flatgebouw moet. Dan heb ik niet veel fantasie nodig om te bedenken wat voor gevolgen zo’n torenflat heeft.
Het enige wat mij ter oren is gekomen over de opknapbeurt van het winkelcentrum is het rechttrekken van de gangen. Ik vrees dat dat alleen zal leiden tot smallere doorgangen met alle risico’s van dien.
A. de Leeuw van Weenen

Ik snap best dat er woningen nodig zijn, maar ik ben niet in deze rustige en groene wijk komen wonen om tegen torenflats aan te kijken elke dag. Ik was juist weggevlucht uit het stampvolle Den Haag! Het park is al niet groot, dus daar mag echt helemaal niets vanaf. De bijen in de bijenstal moeten voldoende voedsel kunnen blijven vinden in de omgeving anders sterven ze uit. En is er al eens nagedacht over de druk die gelegd wordt op de voorzieningen in onze wijk door de grote toename van het aantal bewoners? Het is een zeer, zeer slecht plan.
N. van Hees

Ik vind het absurd wat er in de Kopermolen gaat gebeuren. Ook al zal ik in mijn wijk er totaal
geen last van hebben, maar de mensen die erom heen wonen, en ook onze kinderboerderij,
die wel. Daar moeten wij beslist solidair mee zijn.
Laat de Gemeente meevoelen met al die mensen die erom heen wonen en niet alleen het belang van de
projectontwikkelaar laten meewegen.
Waarom niet op een ander punt in Leiden zo’n woontoren neerzetten!
G. M. Stanmore

Wij wonen intussen ruim 40 jaar in de Merenwijk en hebben dingen zien verbeteren maar ook verslechteren zoals de woontoren bij de Kopermolen waar veel bezwaar tegen was m.n. tegen een lelijk hoog gebouw en met technische rapporten werd aangegeven dat het een tochthoek zou worden. Dit werd weggewimpeld door een P.v.d.A. wethouder en een geldwolverige projectontwikkelaar en zie nu de realiteit, een ieder weet dat je er wegtocht. Nu heeft men plannen om het nog een stuk erger te maken en dan bouwen in het groen van het wijkpark. Bij de opzet van de wijk werd bepaald, we bouwen de huizen vrij kort op elkaar met beperkte tuintjes om elders in de wijk grote stukken groen te creëren ter verfraaiing van de omgeving en nu bedenkt de gemeenteraad dit groen even te misbruiken voor een paar lelijke karkassen.
Weg met die fratsen, deze wijk is vol, hou het mooi met veel groen.
Peter Vis

Woon met m’n gezin al 22 jaar in de Merenwijk. Wandel veel met mijn hond. Geniet van het groen en de laagbouw wat we nu nog hebben, waar we met z’n allen zo trots op zijn. Hoe halen ze het in hun hoofd, om zulke torens te bouwen. Groen houdt verpaupering tegen, geeft rust voor dier en mens. Alstublieft geen TORENFLATS!
Henny Turenhout

Geen hoogbouw van 30 lagen in de Merenwijk!
Leegstaande kantoorgebouwen kunnen verbouwd worden tot appartementencomplexen.
Geen aantasting van het groen rond de kinderboerderij.
Annelies Tijink-La Gro

Tegen hoogbouw en extra woningbouw in de Merenwijk. Voor meer groen en bomen, vooral bij de flats in de Horsten waar steeds meer bomen worden gekapt.
Paonessa

Ik ben tegen de hoogbouw op deze mooie plek; zowel voor het uitzicht te behouden voor de omwonenden als voor de ruimte kinderen die er vrijuit kunnen spelen, als voor de ruimte voor de vogels en andere dieren die hier rustig kunnen rondlopen.
Verder zou het in zijn geheel de natuur verpesten, besteed het geld inderdaad liever aan het opknappen van de Kopermolen!!
Joan

Pertinent tegen een woontoren en voor behoud van rust, groen en ruimte voor mens en dier. Laat onze kinderen opgroeien met besef van de natuur. Leiden is volgebouwd. Klaar. Laat dit historisch stuk park intact.
C. Buijsse

Een afschuwelijk plan om nieuwbouw te willen plegen in en rondom de Kopermolen. Het kleine park wordt al krap bevonden tijdens de zomer. Het groen verminderen en het aantal bewoners vermeerderen is de nekslag voor de kwaliteit van wonen in een redelijk rustige, groene wijk, naast de horizonvervuiling. De zeer langdurige overlast die de bouw zou geven zou onverdragelijk zijn voor de veelal oudere bewoners op de locaties. De stress en de herrie, de chaos en de enorme rommel zijn enorm schadelijk voor de omwonenden, de bezoekers van het park en de KINDERboerderij, de vogelstand in het park en de dieren van de boerderij en ook voor de ouderen met hun hondjes die dagelijks hun gezondheid op peil willen houden met wandelen in het park. Als je je een voorstelling van die ellende maakt….Laat er gebouwd worden op terreinen waar industrie is. Leegstaande gebouwen op die terreinen verbouwen tot woningen en er bewoonbare, groene nieuwe woonwijkjes maken. Kopermolen opknappen, goed idee. Nieuwbouw/hoogbouw rondom de Kopermolen uit den boze en bijzonder schadelijk voor het karakter van de wijk zoals ie is en bedoeld is. Dus: geen nieuwbouw/hoogbouw rondom de Kopermolen, niet doen.
Mieke van der Pauw

Geen hoogbouw in het wijkpark!
Eva de Paz

Ik heb gekozen om te wonen in de Merenwijk, ook toen dit nog geen populaire wijk was begin jaren 80. Ik woon hier met plezier, en heb besloten hier voorlopig te blijven wonen. Maar wat als dit een nieuwbouwwoningentorenwijk gaat worden? Wat ga ik dan doen? Wat besluit ik, als er niet genoeg parkeerplaatsen meer zijn, als ik niet meer mijn dagelijkse rondje door de natuur kan lopen maar in de schaduw van giga torens loop?
Van de Vorm heeft vanaf de oprichting van de Kopermolen huur geind. Als ik mijn onroerend goed verhuur zal ik met de huurpenningen mijn bezit moeten onderhouden, moeten vernieuwen. Waarom heeft van de Vorm voor het opknappen van de Kopermolen extra omzet van nieuwe woontorens nodig? Aan het investeren in de Kopermolen zal het niet liggen, daar is 25 jaar niets meer aan gedaan. Geld over zou je denken! Maak wat moois van de Kopermolen zonder die foeilelijke, veel te grote en veel te hoge kolossen. Daar maak je de wijk niet aantrekkelijker mee. Ik heb hart voor de Merenwijk! Bouw woontorens in een vergelijkbare omgeving, dus bij andere woontorens. Maar niet in ons, niet in mijn park! Gemeente Leiden, laat dat aub niet gebeuren!
Marion van Balen

Geen woontoren in het groen!
Kiki Breet

Vreselijk! Wij willen GEEN woontoren in de Merenwijk. Behoud het groen.
Nienke Leijte

Wat een rampzalig plan, woontorens in het park! Wat is de bedoeling? Dat de bewoners van de torens kunnen genieten van het uitzicht op het park en dat wij, de Merenwijkers tegen de torens aankijken? Er staan torens op de meeste vreemde plaatsen, het nieuwe Heerema gebouw verpest het uitzicht vanaf de Oude Vest, Naturalis vanaf de Nieuwe Rijn, leren ze het dan nooit in Leiden, dé plek waar de vastgoedjongens het voor het zeggen ipv de bevolking?
I.M. Ouwehand

Wat een vreselijk slecht plan!! Het wijkpark is juist zo hard nodig in een druk bevolkte wijk als de Merenwijk. En er is blijkbaar ook niet echt nagedacht over de bewoners die deze bebouwing voor hun neus gebouwd gaan krijgen. Niet doen dus gemeente Leiden, dit is een heel slecht idee.
Inge Slijkhuis

Om hoeveel woningen gaat het? Zijn de wegen de wijk in en uit daar wel op berekend? Op welke wijze is er rekening gehouden met parkeren? De vragen die er op deze site gesteld worden, zijn volkomen logisch en onbeantwoord.
Zeker als je lid 3 van paragraaf 3.1 en de slotzin van paragraaf 5.3 van de projectopdracht leest, kan je grote vraagtekens stellen bij het niet publiceren van gespreksverslagen.
Ik begrijp dat het realiseren van extra woonruimte gewenst is en dat het winkelcentrum een facelift kan gebruiken is wel duidelijk. Maar het spel lijkt nu zo gespeeld te worden dat omwonenden pas ‘inspraak’ krijgen als de kaarten al zijn geschud en gedeeld.
M

Voldoende woonruimte is belangrijk maar de leefomgeving rond die woonruimte ook. Voor de gehele Merenwijk (een wijk met een vrij uitzonderlijke hoge woningdichtheid) is het wijkpark van groot belang: een plek om adem te halen, even iets anders te zien dan huizen, te bewegen in het groen, elkaar te ontmoeten. Laten we dus niet tornen aan het wijkpark. Moeten er meer woningen komen, dan zou het wellicht een optie zijn om op bestaande hoogbouw verder te bouwen. Een paar lagen erbij op sommige Horsten?
Overigens ben ik niet zo enthousiast over het idee dat iemand lekker geld aan het verdienen is ten koste van de wijk. Ik ben van mening dat hier een belangrijke taak ligt voor de gemeente: het beschermen van de belangen van de burgers ten opzichte van de commerciële ambities (en geldlust) van vastgoedondernemers.
Dorothea Touwen

Als de wethouder graag een erectie van 100m wil ~dank, Jan Willem Broekema 🙂 ~, zet deze dan waar die al jaren geleden gepland was, namelijk naast de Eschertoren/LUBA-toren aan de Willem de Zwijgerlaan. De fundering lijkt er al te liggen (Google Maps/Earth). Toegangsweg/parkeren/OV zijn al geregeld.
Wat zegt u? Oh, is die niet van van der Vorm? Jammer dan…
André Viergever

Mensen hebben behoefte aan groen. Dat geeft rust. Laten we vooral het groen in de merenwijk behouden zoals het nu is. Voor de huidige en de komende generaties.
Ik begrijp dat er behoefte zou zijn aan meer appartementen vanwege de veroudering. Het is toch juist de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk in hun woning blijven wonen, al dan niet met aanpassingen ?
Maar afgezien daarvan , ook ouderen hebben behoefte aan een groene omgeving.De druk op de huidige huizenmarkt komt vooral van expats die woningen opkopen. Dáár zit het probleem voor jonge gezinnen die willen kopen maar steeds mis grijpen.
Het behoud van groen in en rond de merenwijk staat toch al enorm onder druk getuige de variërende plannen van de gemeente Teylingen rond de Kagerzoom.
De oplossing moet gezocht worden in het onder handen nemen van bestaande bouw. Zoeken naar andere woonvormen. Beperken van de koop door expats.
Maar zeker geen torenflats , en al helemaal niet op die plek.
Cornelia van Diep

Ik hoor dat de toren(s) nodig zouden zijn om de verbouwing van de Kopermolen te financieren. Persoonlijk heb ik dan liever dat de Kopermolen blijft zoals die is en dan geen torens.
Sowieso, de hoeveelheid winkelruimte is nu al te groot met een boel leegstand, dus waarom zou je alles gaan verbouwen?
C. Elshof

Ik zie meer in het volledig slopen van het huidige winkelcentrum, bouw ondergrondse parkeergarage met daarop winkels en woningen/appartementen (maximaal 3 verdiepingen hoog). De hoeveelheid winkelruimte mag dan best lager dan nu, wat ook weer ruimte voor woningbouw oplevert.

Dit is een van de weinige groene stukjes in deze propvol gebouwde stad. Een plek waar niet alleen Merenwijkers komen, maar mensen uit heel Leiden komen ontspannen. Handjes er vanaf!
Laura

Er zijn in dit gebied al voldoende flats/torens die niet bijdragen tot een aantrekkelijker gebied. Visueel niet noch qua veiligheidsgevoel. In plaats van het groen te reduceren en in het park te gaan bouwen, zeg ik liever: doe wat aan de huidige hoogbouw: renoveer of liever: bouw opnieuw op en hoger zodat ook deze hoogbouw visueel maar bovenal qua duurzaameisen past bij de toekomst. Denk daarbij aan de groene woontorens die men bouwt in het buitenland door verticale parken/tuinen te creeeren. Nieuwe hoogbouw, zo achterlijk hoog in een groene wijk is niet gewenst. Het zorgt voor schaduw en daarmee groenvermindering: natuur maakt plaats voor beton plus schaduw creeert verandering in omliggende flora. Niet te vergeten de schaduw en visuele “vervuiling” die het oplevert voor omwonenden in de banken, de zichten, de rodes en de horsten maar ook de kinderboerderij welke in de schaduw zal komen te liggen van een toren van 100 mt. De merenwijk hoort te staan voor groen en rust, niet voor concrete-getto!
Sabine

Nee tegen hoogbouw. Een projectontwikkelaar wil maar één ding: geld. En de huren van de Kopermolen zijn al zo hoog dat huurders vertrekken. Hoogbouw past niet in het park van deze groene woonwijk. Evt. een paar verdiepingen op de Kopermolen lijkt me een zinvollere benutting van de ruimte en ook al niet prettig voor de mensen die dan geen uitzicht en zon meer hebben. Zij worden daarvoor vast niet gecompenseerd.
Paulien

Geen hoogbouw in het wijkpark! Met die mening kan ik mij van harte verenigen. Echter, vaak wordt die mening gevolgd door: een paar verdiepingen OP de Kopermolen, dat zou kunnen. Geachte verdedigers van het wijkparkgroen, misschien kunt u net zo hard de belangen van de direct omwonenden van de Kopermolen verdedigen? Want die zitten echt niet te wachten op uw wens om de gemeente Leiden en Van der Vorm enigszins tegemoet te komen in hun plannen voor extra woningbouw in een reeds lang volgebouwde wijk. Mogen wij ook nog enig uitzicht houden? Of moeten wij voor het belang van het park dan maar direct tegen die extra verdiepingen opkijken straks? Die onze zon en ruimte wegneemt?
Zullen wij, in plaats van: ‘geen hoogbouw in het wijkpark’, gewoon maar zeggen: geen extra woningbouw in Merenwijk-centrum?
G. S. IJpma

Vreselijk plan! Waarom bij het park en waarom zo hoog??
Els Voorhoeve

Behoud het groen. Geen woontoren.
Marieke Voorhoeve

Absoluut tegen de woontoren en voor het behoud van het voetbalveldje.
Paul Jansen

Je hoeft alleen maar een rondje Leiden te maken om te zien dat er op stedebouwkundig terrein sinds jaar en dag een dramatisch gebrek aan visie is, zeker waar het het beleid rond hoogbouw betreft. De diverse missers uit het verleden – denk even aan minkukels als de studentenflat Rijn- en Schiekade, het oude belastingkantoor, de Luba-toren, het oude Heerema-gebouw en de karakterloze schoenendozen aan de Schipholweg – spreken voor zich. Gespreide hoogbouw is een vloek en de enige plek in Leiden waar geconcentreerde hoogbouw op zijn plaats lijkt, is de as Albert Plesmanlaan/Schipholweg. Als je als wethouder zo nodig je reputatie moet verbinden aan torens van 50 meter of hoger: doe het daar en probeer niet het karakter van een woonwijk als de Merenwijk definitief te veranderen. Er zijn al getto’s genoeg.
Maarten van Vliet

Knap eerst de kopermolen op, meer leuke winkels. En ben tegen woontorens, de Merenwijk is al volgebouwd.
Chantal Bakker

Ik zag zojuist de rood-witte linten aan het Molenaarspad, de indicatie waar mogelijk het meest onzalige plan zich gaat voltrekken. Ik vermoed dat het niet het werk van een gediplomeerd landmeter was. Want waar komen de toegangswegen voor de twee woonmonsters, waar worden de ondergrondse vuilcontainers geplaatst, waar komen de fietsenrekken, de parkeerplaatsen? Kortom, de aanslag op het groen is vele malen groter. En nee, geen NIMBY-geleuter, want ook de Leidenaar uit andere wijken kan en mag genieten van ‘ons’ wijkpark, onze kinderboerderij. Twee woontorens op die plek is zijn ronduit een ramp voor de Merenwijkers en andere groenbelevers. En ach, dat winkelcentrum heeft wellicht in deze opzet de langste tijd gehad. Concureren met het vernieuwde Kooiplein, het winkelcentrum van Leiderdorp/Oegstgeest. Ik zie wel leven in een totaal aangepast aanbod, met meer bewuste (vers)winkels, gezellige restaurantjes, een echt evenementen pleintje. Desnoods daar appartementen boven, voor werkende jongeren, studenten, starters, jonge gezinnen en betaalbaar. Een echt wijkcentrum, niet de versnippering die we nu zien.
De woontorens, plaats die langs uitvalswegen, als woningbouw zo nodig moet. Maar laat het weinige groen ook echt groen.
Berta Deunk

Dit plan voor een torenflat is uit den boze. De gemeente Leiden is mijn ogen gek geworden. Ze laten zich chanteren door de firma v.d. Vorm, naar mijn mening.
M. Stavleu

Bij de Gooimeerlaan is de laatste jaren een hoop nieuw- en hoogbouw bijgekomen. De Merenwijk en de rest van Leiden zijn zo één mooi geheel geworden. Ik ben blij voor de mensen die op zoek zijn naar een woning, echter lijkt het mij wel van belang dat er ook voldoende ruimte blijft voor ontspanning, recreatie en schone lucht. Aangezien Leiden tot de meest dichtbebouwde gemeente van Nederland behoort is het van belang dat de groene plekken die er nog zijn gekoesterd en bewaard blijven. Een groot gedeelte van de kantoren in Leiden staat leeg (meer dan 10% in jan. 2017 = 63.900 m2) en daarbij komend 10% van de winkels. I.p.v. nog meer bij te bouwen, zou er gebruikt gemaakt kunnen worden van de bestaande gebouwen/bouwgrond zodat er efficiënt wordt omgegaan met de vraag naar nieuwe woningen.
Eveline Gelsing

Wat er in de Merenwijk gebeurt is een treffend voorbeeld van hoe in Leiden de macht aan projectontwikkelaars wordt gegeven. Het College zegt dat ‘de markt’ leidend moet zijn voor ontwikkelingen in de stad. Dat is een hele slechte zaak. Het algemeen belang moet leidend zijn, het belang van inwoners. De stad is er allereerst voor hen.
Daar hoort ook bij dat er gebouwd moet worden voor het woningtekort dat er is in Leiden. Maar wel met visie. Dat betekent dat de gemeente, samen met de wijk, een visie moet maken op de wijk en wat daar wel en niet wenselijk is. Binnen die grenzen kan er dan worden nagedacht over wat passende ontwikkelingen zijn. Zomaar een flat van 100 meter in je wijk past daar niet bij.
De Merenwijk is hierbij geen incident. Dit gebeurt in heel Leiden. De ChristenUnie is daarom een actie begonnen om de sleutels van de stad terug te geven aan inwoners. We stellen de vraag: wie is er eigenlijk de baas in Leiden? De projectontwikkelaar? Of de inwoners van de wijk? Op http://www.baasvanleiden.nl leest u hier meer over.
Voor dit project mag duidelijk zijn dat er op geen enkele manier rekening is gehouden met de schaal en kwaliteit van de wijk en dat we ons daar als ChristenUnie tegen verzetten.
Mart Keuning, ChristenUnie Leiden

De merenwijk is een wijk met een goede balans tussen wonen en groen. Dat maakt het een fijne wijk om in te wonen. Het Wijkpark is het groene hart van onze wijk en geeft onze kinderen ruimte om gezond te spelen, is een plek waar we sporten en doet ook iets aan hoe wij onze wijk beleven. Deze bouwplannen verstoren dat.
Helen Silvius

Heeft het eigenlijk nog zin om onze mening te laten horen? ik krijg heel erg de indruk dat alles al is uitgestippeld. Maar ik vind dat de bewoners van de merenwijk het recht moeten krijgen om inspraak te hebben en dat hun mening wordt meegenomen. We willen geen bebouwing in het groen, dat is voor de bewoners wel duidelijk.
Christine Brouns

Opknappen van de Kopermolen is natuurlijk prima, maar woontorens bouwen in het wijkpark gaan we natuurlijk niet doen. Wat de PvdA betreft blijft het park onaangetast.
Gijs Holla

Zó hoog bouwen in de Merenwijk, is het gemeentebestuur (VVD, D66, PvdA, SP) gék geworden! Als dit doorgaat, krijgen we spijt als haren op ons hoofd. Vraag maar aan Leidenaren die bij de Lammenschans wonen. Dit past gewoon niet. En het karakter van Leiden dreigt op méér plekken te worden aangetast door projectontwikkelaars die net even te veel invloed krijgen van onze wethouders. Ik zag dat de ChristenUnie voert hiertegen campagne met BAASVANLEIDEN.NL. Schot in de roos als ik de vele reacties van Merenwijkers lees.
Chris Sol

In de merenwijk hoort geen hoogbouw. Ook parkeren wordt probleem. Er komen mensen te wonen met auto’s en nu klagen de mensen al.
H Knegtel

Deze mooie groene plek moet blijven bestaan en niet verpest worden door hoogbouw!
Floor Krassenburg

Heel goed dat de kopermolen opgeknapt gaat worden, maar een woontoren van 30 etages erbovenop is afschuwelijk! Ik woon in flat molenzicht en m’n uitzicht en zon gaan daarmee naar de haaien! Ook het groen moet blijven. Het is juist heerlijk om even met de honden in het Park te lopen. Kortom. Een Paar etages (4) op de kopermolen om meer woningen te creeeren is prima maar 30 etages is echt belachelijk! Staat ook totaal niet in onze wijk !!!
Maartje Jansen

De Partij voor de Dieren is TEGEN de bouw van hoge woontorens bij de Kopermolen.
Het lijkt een soort reflex van de gemeente Leiden: zodra er ergens een snippertje groen is, moet daar een flatgebouw op komen. De kwaliteit van leven komt daarbij op de tweede plaats. Ook de soortenrijkdom van planten en dieren komt steeds meer in de verdrukking.
De Partij voor de Dieren kiest voor het beschermen en versterken van het wijkpark. Wel is een flinke opknapbeurt van het winkelcentrum nodig, met ondergronds parkeren en appartementen erbovenop.
Martine van Schaik

Deze kop over van der Vorm zegt het allemaal: “Daan van der Vorm bouwt lelijk en goedkoop maar verdient daar veel geld mee”. http://www.quotenet.nl/Nieuws/Quote-500-lid-Daan-van-der-Vorm-bouwt-lelijk-en-goedkoop-maar-verdient-daar-veel-geld-mee-195957
Anouk

Op verzoek van de initiatiefnemers van deze site, geef ik graag de positie van D66 Leiden aan. D66 Leiden heeft in zijn verkiezingsprogramma vastgelegd dat wij inzetten op het beschermen van het Wijkpark Merenwijk (net als de andere parken in de stad, overigens). Daarnaast spreken wij uit dat hoogbouw kan in ZuidWest en langs de uitvalswegen. Dus niet midden in een wijk, en zeker niet in een park, waarbij de slagschaduw van de bebouwing het overgebleven deel van het park alle zonlicht ontneemt.
D66 Leiden is wel voor verbetering van de Kopermolen, en staat ook open voor alternatieve plannen. Het tekort aan woningen in de stad is een reëel probleem.
Anneloes Wassenaar

Er is een groot tekort aan woningen, ook in Leiden. Ik ben blij dat de gemeente Leiden wil meewerken aan meer bouwen. Ik ben dus VOOR hoogbouw, ook in de Merenwijk. Btw. de reacties van de tegenstanders hebben mijns inziens een hoog NIMB gehalte!
Jacqueline Dingemanse

Was wel even schrikken van de plannen van de Gemeente Leiden en Van der Vorm: waar blijft ons groene Merenwijk-park en de kleinschaligheid in de Merenwijk.
Renoveer de Kopermolen en geen hoge woontorens! Goed plan om ondergronds parkeren, dan winkelcentrum en daarboven lage woningbouw.
Ria van der Holst

Wij zijn ook tegen hoogbouw bij de kopermolen. Zeker geen woningen in het wijkplatforms. Hou de Kopermolen alleen kleinschalig alleen voor eerste levensbehoefte.
Rieneke Elderhorst

Top dat jullie de bewoners van de Merenwijk informeren over de plannen! De Merenwijk is een plek waar kinderen kinderen relatief veilig naar school kunnen fietsen en wandelen, met beperkte, zij het erg leuke, ‘buitenruimte’ – met name het park en de kinderboerderij. De luchtkwaliteit is niet ideaal. Extra woningen en en dus extra auto’s en wegen lijken mij niet in het belang van de bewoners. De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan; wat vinden de partijen die meedoen over de hoogbouwplannen?
Jeroen van Vliet

Het is weer zo ver, een wethouder die, met de verkiezingen in het vooruitzicht, nog even snel een goed zichtbare erectie krijgt. “Hoe langer hoe mooier” is mijn erfenis, dacht ook wethouder Molkenboer van Leiderdorp destijds. Zijn erectie waren twee woontorens van 9 en 15 verdiepingen hoog in het Groene Hart.
Beste Paul, bedenk je dat dit een typisch Dagobert Duckplan is. Trump had dit kunnen verzinnen: alles voor de centen.
Jan Willem Broekema

Verschrikkelijk om hoogbouw bij de kopermolen neer te zetten. Absoluut op tegen. Wel het opknappen van het winkelcentrum is geen overbodige luxe en eventueel een parkeer garage ondergronds want parkeren is een groot probleem.
Coby Noteboom

Met grote schrik vernam ik dat er plannen bestaan om in het wijkpark te gaan bouwen. ASJEBLIEFT NIET!!! Zo groot is dat parkje niet voor een grote wijk als de Merenwijk. Dus van dat ene kleine stukje natuur en recreatie: afblijven!
Het winkelcentrum aantrekkelijker en liefst ook groener maken: prima.
Loes van der Mark

Hoge woontorens die ver boven de wijk uitsteken, zijn een verkrachting van de fijne woonomgeving die de Merenwijk momenteel is. Dit zijn onzinnige plannen die uitsluitend voortkomen uit geldzuchtige breinen van vastgoedhandelaren. Maak een plan dat past bij een groene leefomgeving.
Aart Voskuilen

Tegen woontorens in het wijkpark. Voor renovatie van het winkelcentrum de kopermolen.
Bettina Buikstra

Naast het belachelijke plan twee woontorens te plaatsen in het wijkpark, maak ik uit de plannen ook op dat men het plan heeft direct tegen het gebouw van de Papiermolen een flat te bouwen. Ik zie niet in hoe dit kan zonder enorme overlast en schade aan het gebouw van de Papiermolen te veroorzaken. Ik vraag mij af in hoeverre dit is meegenomen in de plannen.
A. Marquenie

Renovatie van het huidige winkelcentrum kan beslist geen kwaad. Nadenken over hoe verder in te vullen, goed idee!
Bebouwing op en/of rondom de Kopermolen? Dat gaat ten koste van direct omwonenden qua uitzicht, zonlicht en woongenot. Groen inleveren van het park en daar groene parkeerplaatsen voor terug…de idee!
Verdwijnen van groen van invloed op alle inwoners van de Merenwijk.
Kom eerst maar eens met een gedegen plan van aanpak voor het winkelcentrum.
JJ

Persoonlijk geniet ik dagelijks van het mooie uitzicht vanuit de Torenmolen. Het park en de meren kun je, zeker bij mooi weer, uren naar staren. Vaak ga ik wandelen in het park wat zo lekker dichtbij ligt. Een grote flat zal zeker afdoen aan al het mooie groene zicht waar wij met zijn allen zo van genieten. Er zijn vast betere opties te bedenken!
Dirk van Rijn

Beste mede-wijk-bewoners,
Gewoon TEGEN de plannen zijn omdat er plannen zijn en er mogelijk iets gaat veranderen, vind ik een hele slechte zaak. Alleen maar boos worden omdat er misschien hoogbouw gaat komen vind ik ook niet echt opbouwend.
De reactie van Peter Schrijnen hieronder vind ik heel goed. Laten we eens samen nadenken over hoe we samen de doelen die we hebben wel kunnen bereiken? Dus een integrale visie op de wijk, het groen, de winkels en het wonen.
Graag! Ik doe mee!
Mirjam Engelen

Onzinnig.
C. Schoteldraaijer

dit is waanzin! laten ze de kopermolen afbreken en een combinatie van ondergrondse parkeerplaatsen, daarboven winkels en middenhoogbouw (tot 7 verdiepingen) erop plaatsen. Hiermee lijkt me dat iedereen tevreden kan zijn. Kan de vastgoed handelaar zn kosten terug en wij een nieuw winkelcentrum.
Mike Docter

Goede en duidelijke bijdrages aan de commissie vergadering 8 februari!!!
Wietze van der Werff

Onzinnig om daar zo’n groot gebouw te plaatsen!
Gerline van der Boon

Niks bouwen! Dit is nog het enigste groene gedeelte van leiden! Met een mooie kinderboerderij.
Bonita

Het park en de kinderboerderij moet blijven! Groen en speelvoorzieningen zijn van uiterste belang en de kinderboerderij functioneert ook als educatieve middel voor schoolkinderen en anderen die het nodig hebben. Merenwijkers hebben groen nodig; niet meer nieuwbouw!
Angela Robson

Simpelweg het molesteren van een van de groene harten van Leiden.
Milo

Onzinnig plan in zo’n wijk. Plenty andere plaatsen denkbaar!
Christien de Zoete

Dit kan gewoon helemaal niet, ik ben helemaal tegen deze plannen. Mensen in Merenwijk wonen hier voor de groen, niet de winkels en torens. En de redenen om hier te bouwen zijn helemaal niet acceptabel, het is niet nodig om hier te bouwen, er zijn meer geschikte plaatsen. Dit is een plaats om te wonen in de groen, en voor de kinderen lekker en veilig om te spelen. Fietspad wordt ook verplaatst, dus dan meer autos in de groen gebied en minder veilig fietsen. Ik wil helpen tegen deze vreselijke plannen!!!
Michele Harris

Natuur en milieu zijn niet belangrijk in Nederland. Helaas dus ook in Leiden. Dat wordt keer op keer bewezen. Zondag met Lubach stak er laatst nog mooi de draak mee. Bedroevend vind ik het. Met het oog op de toekomst voor de (alle) kinderen.
Psychische ziektes zijn ook frequenter in druk bebouwde gebieden. Natuur werkt helend. Dit soort plannen zijn zeer kwalijk. Gebruik liever het gebied van leegstaande grote (kantoor)gebouwen, bouw bestaande flats die verouderd zijn in opnieuw en hoger. Let wel op hoe iets past in de buurt. Tussen veel laagbouw is een opzichtige hoge flat een waanzinnig (slecht) idee. Offer geen groen op. Zorg eerder dat al dat afval dat nu rond de kopermolen ligt steeds fatsoenlijk wordt opgeruimd. Het lijkt soms wel een getto rondom de kopermolen.
Marije

De discussie over de hoogbouw rond de Kopermolen wat m.i. te eng gevoerd – zwart/wit, ja/nee hoogbouw. De opgave waar Leiden (en andere steden) voor staat is wel om meer woningen te bouwen, liefst binnen het bestaande stedelijk gebied. Dat vraagt om verdichting.
De keuze ja/nee hoogbouw (en de spiegel nee/ja groen) is echter een zeer beperkte keuze. Dat is NIMBY-denken. “Mijn achtertuin is goed zoals die is, en als iemand ergens een probleem heeft moet die dat maar ergens anders oplossen.”
In heel veel interessante steden kun je zien dat de keuze niet noodzakelijk hoogbouw of groen is. Er zijn andere, leuke stedelijke modellen waarbij hoge dichtheid van bebouwing, mooie openbare ruimtes met ruimte voor groen en pleinen, heel goed samen kunnen gaan, met middelhoge bebouwing. Natuurlijk laten de Rietlanden in Amsterdam daar mooie voorbeelden van zien. De Oostelijke Handelskade is nog veel dichter, zonder echt de hoogte in te gaan – de openbare ruimte is daar wel wat bekaaid van af gekomen.
Mooie voorbeelden uit het buitenland zijn te vinden in de Spaanse steden. Bijvoorbeeld San Sebastian, Tolosa en Guernica laten zien dat je met grote bouwblokken, van pakweg 6 tot 10 lagen, met ondergronds parkeren, voldoende ruimte overhoudt voor pleinen en groene binnenterreinen, en dat de straten er ook nog eens mooi uit kunnen zien.
Hoge dichtheid vraagt niet zozeer hoogbouw, alswel integraal ontwerpen.
Het beleidsmatige denkmodel dat blijkbaar in Leiden wordt toegepast lijkt erg simpel – als er ergens een gaatje is, dan kunnen we daar een toren neerzetten. (en het lawaai van de buurtbewoners bepaalt hoeveel verdiepingen dat uiteindelijk wordt).
Dat is een erg povere manier van stadsontwikkeling bedrijven.
Bij de plannen voor de Kopermolen wordt geen aandacht besteed aan de kwaliteit van het toekomstige stadsmilieu – het gaat alleen over renovatie/verbouwing en nieuwbouw. Als je kijkt naar de ingrepen rond het Kooiplein, naar zo’n aardig winkelcentrumpje als de Sterrentuin in Leiderdorp, naar het nieuwe winkelcentrum in Assen (Ceresplein e.o.) – allemaal plekken waar die integrale aanpak wel is toegepast, waar de dichtheid is opgevoerd, waar ruimtelijke kwaliteit is gemaakt, waar nieuwe woningen aan het programma zijn toegevoegd.
Je zou bij de Kopermolen deel voor deel kunnen afbreken en opnieuw opbouwen, maar dan zes tot acht lagen hoog, met winkels in de onderbouw en parkeren ondergronds. Daar hebben veel meer mensen plezier aan dan alleen Van der Vorm.
Zelfs Van der Vorm heeft ervaring met dat soort vernieuwing – zie https://vormvastgoed.nl/category-complex/winkelcentra/. Zij laten zich echt leiden door de randvoorwaarden die ze opgelegd krijgen.
De gemeente Leiden moet daar inderdaad sturend in zijn!
Als Van der Vorm nu het bestaande deel gaat renoveren, zonder goed beeld van het totaal, dan staan we met elkaar voor voldongen feiten. We hebben een beter, integraal plan nodig, een leukere visie op het centrum van deze mooie wijk.
Er mist in Leiden duidelijk een visie op de stad, op haar toekomst, op wat het is om in dicht op elkaar te wonen, en hoe je dat zo kunt organiseren dat dat een interessante samenleving oplevert.
Het Leidse StadsLab / ImpactLab zou wel eens een sessie kunnen organiseren om samen met Merenwijkers te verkennen hoe leuk dit centrum zou kunnen worden. Dat lijkt me meer waarde te hebben dan een actie die zich louter tegen hoogbouw keert.
Pieter Schrijnen

Er is een nijpend woningtekort. En je woont in de Randstad. Dus dan moet er wel gebouwd worden. Tuurlijk wil je groen, maar kortzichtig om te roepen dat je het niet in je buurt wil. Het gaat om het algemene, grotere belang. Wil je echt geen concessie doen mbt de groenvoorziening in je buurt? Overweeg een te verhuizen naar krimpregio’s in het oosten.
Michael Timmers

GEEN aantasting van ons groen!
Rik Laterveer

Mijn standpunt Is ‘geen torens in onze wijkpark.’ Wat een onzin. Dus voor het opknappen van het winkelcentrum wat eigenlijk bijna niks voorstelt moeten er twee woontorens komen. Het enige groene plekje.
Bij een bijeenkomst vroeg ik waarom de plannen gewijzigd waren. Toen was het antwoord omdat de mensen die daar wonen bezwaar hadden gemaakt. Dus dan wijzig je het plan en ga je een toren bouwen in een groen parkje? Tja de bomen kunnen niet klagen of bezwaar maken.
Als je goed kijkt naar het plan dan zie dat er een toegangsweg wordt gemaakt. Weer een stuk groen weg. Fietspad wordt ook verplaatst. Waar? Daar is nog niet over nagedacht. Ook moeten deze inwoners die in de flat gaan wonen hun auto daar omheen parkeren. Ook kunnen de bewoners die in de toren(s) gaan wonen hun auto nergens kwijt.
CS D’Andrea

We hoeven echt de hoogte niet in of het park op te offeren om woningen te kunnen realiseren in de Merenwijk. Sloop (in fasen) het verouderende winkelcentrum De Kopermolen, leg er een parkeerbak onder en bouw er boven appartementen die niet hoger zijn dan de omliggende gebouwen. Dan blijft het park gewoon groen, krijgen we geen 30 etages hoge torenflat en hebben we nog een nieuw winkelcentrum mèt goede parkeerfaciliteiten ook. Dat is wat deze wijk verdiend!
Joost Bleijie
CDA Leiden

Opknappen van de kopermolen is oke maar de woontorens gaan ten koste van de flora en fauna en het groen wat zo nodig is voor Klimaatsverandering dus is het niet gewenst in de merenwijk hoge torens te bouwen. Zelfs alle licht inval word belemmerd voor de bestaande flats. Veel vallende wind wat veroorzaakt word nu al door een bestaande toren en de oudere mensen moeite hebben om zich staande te houden. Ik vind de bebouwing van ons groene stukje niet kunnen. Ook de bestaande woningen zijn waarschijnlijk niet bestand tegen het trillen van het heien. Ook het plan om de kerk te verwijderen zal niet in dank worden afgenomen dus nee geen torens. Er is nu al te weinig parkeerruimte. Waar moet al het verkeer heen sorry geen goed idee.
C Brouns

Ten eerste vind ik het bijzonder dat als één van de argumenten voor de bouw wordt genoemd dat het financiële compensatie is voor Van der Vorm, in ruil voor het opknappen van het winkelcentrum. Vreemd argument; als eigenaar van een particuliere woning krijg je toch ook geen compensatie als je je huis moet opknappen? Hij heeft het te lang verwaarloosd.
Ten tweede: het andere argument, dat er meer woningen in en rond Leiden moeten komen begrijp ik prima. Echter: waarom wordt de lege ruimte bóven de Kopermolen niet benut? Als we kijken naar het totale oppervlak van de gebouwen, is het dan niet mogelijk om er bovenop te bouwen? En het parkeren onder de grond te stoppen? Door het volume uit te spreiden over de totale oppervlakte van het bezit van Van der Vorm dan is het wellicht mogelijk om minder woonlagen te bouwen en dus lagere nieuwbouw te realiseren.
Tot slot, als er dan toch woningen gebouwd moeten worden in onze wijk, dan pleit ik voor een goed participatieproces en voldoende scenario’s waar we het over kunnen hebben. Kiezen uit één is nooit echt lekker.
Fenneke de Graaf

Ik ben tegen hoogbouw in park de Merenwijk. Ben ook tegen elke vorm van bouwen in het park. Het park mag niet worden aangetast. Verder vindt ik het raar dat er zoveel woningen bijgebouwd worden maar over veranderingen en of verbeteringen van de toegangswegen naar de Merenwijk niet gesproken wordt.
Lijkt erop dat de Merenwijk de prijs moet betalen voor het snel opvullen van het woningtekort in Leiden!
Theo Schouten

Wat een afschuwelijk idee is dit ! Geen woontorens in “onze achtertuin” !!
Het is al vol en druk genoeg rond de Kopermolen.
Juist zo fijn dat je vanuit de drukte de natuur in kan lopen.
Ik begrijp dat er woningen moeten komen, maar zoek dan een andere locatie . De Merenwijk heeft de sfeer van een dorp en dit moet zo blijven !
Elske

Dat de gemiddelde Merenwijker niet op deze plannen zit te wachten, is inmiddels duidelijk. Ook qua procedure valt er nog wel t een en ander af te dingen op de door de gemeente gekozen vorm. Zo valt ondermeer als argumentatie in de projectopdracht te lezen dat het woningbouwplan het geld dient te generen om De Kopermolen, eigendom van Van der Vorm, toekomstbestendiger te maken. Dit lijkt niets meer of minder dan het verlenen van Ongeoorloofde Staatssteun, immers, de belegger dient vanuit de vastgoedexploitatie reserveringen te doen om het vastgoed exploitabel te houden. Door de nu voorgestelde handelswijze verleent de gemeente in feite subsidie aan een exploitant die de zaakjes niet op orde heeft. Laakbaar handelen van de gemeente derhalve.
Daarnaast denkt de gemeente de herinrichting van de openbare ruimte mee te kunnen geven aan Van der Vorm, echter (her-) inrichting van de openbare ruimte is per definitie een overheidsopgave en derhalve een overheidsopdracht. Overheidsopdrachten dienen, als ze van enige omvang zijn, dwingend Europees te worden aanbesteed, daarvan is in dit geval geen sprake!
Voor alle vastgoedeigenaren die hun eigendommen toekomstbestendig willen maken/houden biedt de handelswijze van de gemeente wellicht wel een lichtpuntje.
Rob Kop

Wij vinden een torenflat van 100 meter hoog te gek voor woorden. Nu al kan je de huidige flat naast het winkelcentrum goed zien vanaf het water op het Joppe. Laat staan een flat die twee keer zo hoog wordt. Wij zijn tegen een dergelijke flat er is immers nu al zo weinig groen voor de kinderen om te spelen en te voetballen. Bouw ergens anders.
Joop en Mary

Geen hoogbouw in de Merenwijk. We hebben al veel overlast van een woontoren. We kunnen door de wind al bijna niet op de been blijven, laat staan als er nog meer van die grote wind veroorzakers komen. nee nee nee heel slecht idee. Van der Vorm weet al jaren van de leegloop van het winkelcentrum, maar verhoogde toch de huren na de afloop van de contracten van de huurders, dus had al eerder maatregelen kunnen nemen, maar probeert het nu op een onaanvaardbaar voorstel. Ik Ben tegen bebouwing van ons geliefde park.
Christine

[Vanaf hier staan de meningen op chronologische volgorde. Hierboven vind je de nieuwste reactie bovenaan.]

Ik ben op zich voorstander van opknappen van de Kopermolen, maar niet als er twee woontorens bijkomen. Het fietspad tussen het wijkpark en de kopermolen is nu een heel fijn fietspad. Als ze daar woontorens omheen zetten met extra parkeerplekken, krijg je een donker en winderig fietspad. Ik denk dat nieuwe woningen helemaal niet in de Merenwijk gerealiseerd moeten worden. Ze koppelen op de een of andere manier opknappen van de kopermolen aan nieuwe woningen. Dan maar niet opknappen. Van der vorm zou geld gereserveerd kunnen hebben in het verleden voor opknappen zou je denken.
Martin Dekker

kenner van kinderboerderij en park door dagelijkse observatie…geniet van de ruimte en de rust…de contacten…de oude grond…de sneeuw…de regen…de schemer…en het steeds veranderende licht… moet dat veranderen voor….wij zijn de grootste, de hoogste, de echo?
ga zitten op je kont in het gras…kom tot rust…en gun jezelf …gevoel…het zijn…wellicht kom dan vanzelf misschien…wat wijsheid…. durf dat te doen…
ik ondersteun “de bewoners” en de oprichters van deze site van harte
Ellen Laura van Veelen

Ben van mening dat het groen rond het Merenwijkpark onaangetast moet blijven en het verbeteren van het winkelcentrum met zo weinig mogelijk hinder zal moeten plaats vinden.
G.A. Bijkerk

Een mooi winkelcentrum is prima. Maar het renoveren van het winkelcentrum koppelen aan nieuwbouw van woningen in of aan de rand van het park? Zelf ben ik momenteel actief met het Buscomité Leiden Merenwijk, met als doel terugkeer van een bus die heen en terug door de wijk rijdt.
Nelly de Kok

Wij wonen nog steeds met veel plezier in de Merenwijk. Natuurlijk vinden we een goed winkelcentrum belangrijk, maar niet als dat ten koste gaat van ons park!
Anne en Astrid Kamps

Gehoord over woontoren ten koste van groen en ik dacht ” nee toch?” Net plan bekeken en was licht onder de indruk van juist toevoegen van groen op plekken. Er zijn ook veel argumenten voor te bedenken lijkt me. Benieuwd welke daarvan wij zelf kunnen vinden. Om vervolgens wisselgeld voor de hoogbouw aan te reiken. Want daarvan ben ik ook minder gecharmeerd. Echter als dat uitgangspunt al besloten is, dan so be it. Ik vind zeker duurzaamheid (sociaal, ecologisch en economisch) ruim onvoldoende belicht en meegenomen als uitgangspunt en in de uitwerking. Logisch dus die negatieve teneur in de wijk.
Desiree Rosier

Het is een vreemde gedachtengang van een projectontwikkelaar, dat het opknappen van het winkelcentrum bijna automatisch de consequentie krijgt van het bouwen van extra woningen, met alle bijkomende infrastructuur er nog eens bovenop. Jazeker, dient De Kopermolen opgeknapt te worden, maar dit zou gefaciliteerd moeten kunnen worden zónder die enorme flatgebouwen.
Tevens vraag ik mij af of het wonen in (toren)flats in deze tijd nog voldoende aantrekkelijk wordt geacht; er is inmiddels een groot tekort aan betaalbare woningen voor oa gezinnen die net boven modaal inkomen zitten.
Ik vind dat het bestaande groen in onze woonwijk absoluut gehandhaafd moet blijven!
Graag blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen, dank voor deze site en uw inspanningen.
Annette Nicolai

Wij wonen al ruim 42 jaar met veel plezier in de Merenwijk en genieten nog elke dag van de rust en de groene omgeving. Natuurlijk is een opknapbeurt van de Kopermolen hard nodig, maar het is niet de bedoeling dat dit gerealiseerd gaat worden door het bouwen van woontorens. Het hele karakter van het gebied rondom de Kopermolen zal er drastisch door veranderen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn!
Rob en Dicky Kulk

Van de 393 NL gemeenten bungelt Leiden onderaan op de 350ste plek als het gaan om groene gemeenten, aldus het jaarlijks onderzoek van Elsevier. En uitgerekend in het Wijkpark plant de gemeente een woontoren!
 Zie artikel Leidsch Dagblad.
Tessa

Nee dit vind ik echt heel erg!! Schandalig gewoon!!Laat dat stukje nog natuur blijven hoe het is,en de nieuwe flat een plekje tussen de andere stenen flats krijgen!!Daar zijn nog veel open plekken of vindt de gemeente dat te min!!??Dat is waar hij hoort en niet in ons fijne wijkpark.
Renée

Ik ben tegen nieuwbouw in ons wijkpark, dit park moet blijven zoals het is, het is een stukje groen, wat behouden moet blijven, en moet niet verziekt worden, met een paar torenflats.
Martin Teske

ik wil geen groot lelijk gebouw in het wijkpark.
ik vind het nu juist zo mooi, en dat zou het verpesten.
een grote, lompe toren zou niet in de Merenwijk thuishoren.
als er twee van die lelijke torens zouden komen, zou ik liever niet willen dat de Kopermolen opgeknapt werd.
Anne-Floor Oppenhuizen

Zorgwekkend, het bestaande groen hebben we hard nodig en moet dus blijven!
Annemarie Pijpers-Vader

Ik ben het er ook mee eens dat er iets aan de kopermolen qua winkels iets positiefs moet gebeuren. Maar ben het absoluut niet eens dat er twee flatgebouwen moeten komen, en zeker niet op de plek waar het nu gepland staat. Ben het er niet mee eens.
Caroline de Bruijn

Stop de bouw van appartementen in ons groene wijkpark. Laat de jeu de boule baan en het voetbalveld bestaan. Een wijk van deze omvang heeft het groen dringend nodig. Winkelcentrum Kopermolen hoeft ook helemaal geen verbouwing te ondergaan. Het is prima zoals het nu is, en zou weggegooid geld zijn als dit nu verbouwd wordt. Zonde van ons belastinggeld!
Miranda Buitendijk

Handen af van het groen in deze wijk
N Melse

Ik ben 100% tegen het bouwen in het groene hart van de merenwijk. Geen hoogbouw en ook geen laagbouw.
Hans de Bruijn

Een grote woontoren op een stuk grond van het Merenwijk-park vind ik een slecht idee. Het bederft een mooi stuk Leiden door de verstening van ‘groen’ met een zeer ongunstige invloed op het overblijven deel van ons park met zijn grote vogelrijkdom.
Maarten den Draak

Van een mede-groenliefhebber hoorde ik de slogan ‘Blijf van onze longen af’. Dat is kort en krachtig weergegeven hoe ik over de ontwikkelingen denk. Een flat biedt woongenot aan een bepaalde groep bewoners, het park biedt toegankelijkheid, ruimte, ontspanning, groen en gezondheid aan bewoners van de hele wijk (en daarbuiten). Een flat kun je gemakkelijker elders plannen, een park opbouwen tot wat het nu is, is veel lastiger. Blijf daarom van ons groene Merenwijk-hart af.
Dorine Meijer

Nieuwbouw in een bestaande wijk moet zich aanpassen aan de wijk. Dus geen gebouwen die 2x zo hoog zijn als de gebouwen er naast. Daarnaast is de gemeente Leiden nog steeds van mening dat een groen uitzicht of een sportveldje geen waarde heeft voor de omwonenden. Geen torenflats in onze achtertuin.
Jantien Zeven

Dat de Kopermolen en de directie omgeving opgeknapt worden, vind ik positief. Waar ik tegen ben zijn de hoge flats, die buiten proportie hoog zijn voor de Merenwijk. Bovendien ben ik bang dat hoge flats, veel ruimte eromheen vragen en dat er dus meer verandert dan nu op het eerste gezicht lijkt. Er moet een goede afweging komen tussen het aantal nieuwe woningen dat Leiden nodig heeft, en wat daarvan in de Merenwijk kan komen, passend bij de huidige leefomgeving.
Th. van Hooff

Ik ben tegen de plannen van gemeente en Van der Vorm Vastgoed om twee woontorens te bouwen bij winkelcentrum De Kopermolen, zowel vanwege de hoogte van de torens als vanwege het feit dat een deel van de aan het park grenzende velden ervoor worden opgeofferd. Het renoveren van De Kopermolen lijkt me uitstekend, maar niet als dit de prijs is. Laat ons mooie park zoals het is.
Ab Massier

Ik ben zeer bezorgd over de plannen om aan de rand van de Kopermolen een tweetal nieuwbouwflats neer te zetten.Dat gaat ten koste van het park en dat gaat ten koste van het groen. Hoogbouw van 30 verdiepingen hoog! Dat is grofweg 2 maal zo hoog als de nu aanwezige hoogbouwflat aan de Torenmolen. Daarvoor moet de nodige infrastructuur worden aangelegd, want auto”s zullen af en aan moeten kunnen rijden. Ook dat zal ten koste gaan van het groen. Dat is overigens nog niet in de tekeningen aangegeven. Het betekent ook een formidabele behoefte aan extra parkeerplaatsen terwijl er nu al op drukke dagen geen plekje meer te vinden is. Er zullen daarnaast grote tochtgaten ontstaan tussen de bebouwing. Niet prettig voor wandelaars. En kunnen straks kinderen nog ongestoord langs het park naar school fietsen ? Ik vind het plan onzalig. Waarom geen andere locatie gezocht? De brandweer gaat binnen afzienbare termijn verhuizen! Zijn er geen kantoorpanden meer die langdurig leegstaan?
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ik zal de verkiezingprogramma”s goed bestuderen. Bouwen in het groen is voor mij onacceptabel.
Ruud Brak

Het plan van de torenflat aan de rand van het wijkpark vind ik geen goed plan. Het park is een oase van rust en groen, dat wil ik graag zo houden!
Ria Fijn van Draat

Kopermolen mag verbouwd worden maar niet te koste van het groene park.
Rina

Buiten de reeds genoemde bezwaren, is er ook nog het probleem van (val-) wind rond hoge gebouwen. Er is nu reeds de regel dat bij gebouwen hoger dan 30 m een studie naar wind hinder gedaan moet worden.
Studies / adviezen in andere gemeenten zoals Den Haag geven aan dat bouwen boven 6 lagen niet echt verstandig is: gezien de benodigde ruimte rond de gebouwen worden niet meer woningen gerealiseerd door hoger te bouwen. Tevens is de overlast van wind en geluid rond hoogbouw aanzienlijk. Het lijkt mij niet fijn als de mensen van hun fiets of achter de rollator of kinderwagen weggeblazen worden.
Tevens blijkt dat de buiten ruimte op balkons boven de 6de woonlaag bijna niet te gebruiken is door te harde wind.
Bovengenoemde aspecten mis ik geheel in de beoordeling van de plannen door gemeente / ontwikkelaar.
Jan de Visser

Ik wil met plezier in de Merenwijk en we vinden een goed winkelcentrum belangrijk, maar niet ten koste van alles….voor mij was de stap van Brabant naar Leiden groot, maar de groene Merenwijk gaf me toch direct een thuis gevoel door het groen. Dus hou dit zo, voor veel mensen is groen van heel groot belang ipv grote woontorens , niet doen!!!
Manon

De overleggroepen voor het project Kopermolen zijn 1. Gemeente: projectleider, 2. Van der Vorm: projectleider, 3. Winkeliersvereniging Kopermolen, 4. Woningcorporatie Portaal, 5. Woningcorporatie ‘de Sleutels’, 6. Wijkvereniging met vertegenwoordigers van bewoners en 7. Vertegenwoordiging VvE’s.
Deze groepen overleggen in afzonderlijke vergaderingen.
De deelnemers hebben zich gebonden aan een door de gemeente opgelegde geheimhoudingsverklaring. Zij kunnen hun achterban wel mondeling informeren maar geen vergaderstukken overleggen. De Wijkvereniging heeft zich hieraan geconformeerd. Dat wil zeggen dat de vertegenwoordigers van bewoners, de zgn Klankbordgroep, alleen mondelinge informatie krijgt. Er is sinds november 2017 namelijk een nieuwe projecttekening in omloop. In een vergadering van november 2017 mochten de klankborddeelnemers de tekening van een afstand bekijken.
Ik vind het ondemocratisch dat drie bestuursleden van de Wijkvereniging namens ons, ca 14.000 wijkbewoners waarvan 391 lid van de Wijkvereniging, met de gemeente praten zonder ons volledig te informeren. Mijn voorstel is, om het mandaat dat de Wijkvereniging meent te hebben om namens ons met de Gemeente te onderhandelen op te schorten totdat in ieder geval de leden volledig worden ingelicht over de plannen voor de nieuwe Kopermolen en de bebouwing rondom.
Li Lian Tjen

Ik woon zeer naar mijn zin in de Merenwijk.
Het lijkt me een goed plan om de Kopermolen op te knappen.
Ik vind alleen de koppeling met 2 woontorens vreemd. Net of het een package deal is.
2 Woontorens erbij is veel te veel en het wordt veel te vol en er komt teveel verkeer op de wegen in de Merenwijk.
Geertje Pronk

Dat het winkelcentrum opgeknapt wordt vind ik prima. Het is nu een nogal trieste bedoening. Maar géén bouwplannen voor het park! Het park is het hart van de wijk. De ziel. Evenementen als kunst in de stal en Halloween trekken buurtbewoners er naar toe, laat ze verbroederen. Sowieso geen toren van 100 meter in de wijk! De skyline van de merenwijk reikt hoog genoeg!
M Woudenberg

Verbetering dus verbouwing van de Kopermolen is zeker gewenst! Hoogbouw wat ten koste gaat van ons geliefde en mooie wijkpark is mijns inziens voor geen enkele bewoner van de Merenwijk gewenst!
Annemieke van Elk

Misschien een petitie starten?
https://petities.nl of https://www.petities24.com
Marry Barrett

Wie is nu de baas hier in de Merenwijk. Die vd Vorm? Of de bewoners? Laat de partijen zich maar uitspreken voor de verkiezingen, dan kunnen wij als bewoners daar rekening mee houden in maart. Maar geen woontorens in ons park.
H. Visser

Renovatie van de Kopermolen is uitstekend! Maar geen groen opofferen voor hoogbouw!!
Wilma van Vegten

De plannen die ze gepresenteerd hebben zijn vreselijk! De Merenwijk is al vol genoeg, hoe kunnen ze dit bedenken; 4 woontorens erbij. Ikzelf woon in de Pelmolen. Ik blijf hier niet wonen als dit doorgaat. Deze plek zal veranderen in een getto.
Ellen Stokkermans

Hoewel ik de bezwaren wel snap, denk ik aan mijn jongste zoon, die gewoon niet aan de bak kan komen voor woonruuimte. Hij werkt een aantal jaren (24 jr.) en wil graag op zichzelf. Zijn voorkeur ligt bij een koopwoning, maar dat heeft hij uit zijn hoofd gezet. Enerzijds vanwege het bedrag dat hij mee moet nemen, anderszijds het feit dat de prijzen in de gehele wijde regio de pan uit rijzen. (En blijkbaar vindt iedereen het normaal dat kopen is voorbehouden aan hoge inkomens of pappie en mammie die flink meebetalen.)
Wat mij betreft is het nood breekt wet, en moet er zoveel mogelijk betaalbaar gebouwd worden, óók in de Merenwijk.
Ruud Andriessen

Graag goede alternatieven voor deze niet in de Merenwijk passende megatorenflats.
Emmie Poutsma

Ik ben het geheel eens met Martin Dekker.
Ik wil daar nog aan toevoegen dat de Kopermolen al jaren te kampen heeft met een leegloop van winkeliers. Het opknappen van de Kopermolen zou zichzelf moeten financieren 1) uit reserveringen 2) door het winkelcentrum aantrekkelijk te maken voor winkeliers (investering rekening vd Vorm).
De Merenwijk is al ‘volgepleisterd’ en dat los je niet op door er nog een wat woontorens tussen te kwakken. De bouw van de huidige toren was al een grove aantasting van het aangezicht van de wijk. Als je op de N445 komt aanrijden zie je die lelijke steenpuist al van grote afstand staan. Je moet er toch niet aan denken dat er straks een toren van dik 2x zo hoog bijkomt?
‘Inbreiding’ heeft echt lelijke kanten. Kijk maar naar de aansluiting Kooilaan/Willem de Zwijgerlaan. Hoe daar voor de bestaande woontoren nog even wat betonnen woonblokken zijn voorgestouwd.
Martin Dekker heeft het over een winderig fietspad. De huidige woontoren maakt soms lopen/fetsen al onmogelijk aan de Watermolen/Pelmolen. Dat wordt wat straks aan het Molenaarspad…..
Het vertoeven in het wijkpark wordt daarnaast straks ook aanzienlijk onaangenamer (schaduw, wind, landschapsaantasting, uitlaatgassen). Wat mij betreft behoort de groenstrook aan het Molenaarspad integraal bij het wijkpark en dient deze niet aangetast te worden.
André Viergever

Als het de bedoeling is om de verpaupering van het centrum van de Merenwijk te stoppen, dan is dit wel een heel raar plan. De wethouder krijgt op aanraden van een projectontwikkelaar 100m erectie, terwijl diezelfde projectontwikkelaar de winkeliers heeft verdreven door tijdens de crisis de winkelhuurprijzen niet aan te passen. En nu met laten vervallen van vrijwel alle parkeerplaatsen. Met leegloop tot gevolg. Doe dáár eerst iets aan.
Jan Willem Broekema

Moet niet doorgaan.
Kunnen ook de winkels aan de buitenkant in units neerzetten.
Kopermolen slopen en nieuw bouwen met appartementen erboven.
En garage beneden.
Herman keizer

aub geen hoogbouw bij de kopermolen jaren geleden was er al een plan om de bovenste 4 lagen van de condorhorst en arendshorst te verwijderen en nu flats van 12 en 16 verdiepingen hoog? niet te geloven als je daar in trapt spoor je niet.
Wesselman

Ik ben tegen de bouw van woontorens in het park. Een van deze torens zal er voor zorgen dat ik geen mooi uitzicht meer zal hebben op het groen. Ook zal ik geen ochtendzon meer hebben in mijn flat. Ik ben ook bang dat ik last zal krijgen van luchtvervuiling door de aanleg van een autoweg en parkeerplaatsen (toename van (ultra)fijnstof).
Als het plan om te bouwen in het park wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, zullen er ongetwijfeld bomen sneuvelen. Bomen zijn belangrijk om CO2 op te nemen en zo de opwarming van de Aarde tegen de gaan. In plaats van bomen te kappen, zouden er veel meer bomen geplant moeten worden!
Ik ben tegen het bouwen in het wijkpark Merenwijk.
JanWillem van Leenhoff

Behoud het wijkpark, huizen bouw kan ook anders in de wijk. Denk aan plekken waar dit kan met het minst groen verlies. Knap het winkelcentrum op, dat is hard nodig.
Successsss….
Anja Joor

Vernieuwing en groot onderhoud van het park vind ik prima ,maar nieuwbouw is voor mij ondenkbaar!!
H.B. Mulder

Het opknappen op zich van de Kopermolen, daar heb ik niet zoveel op tegen.
Wat ik wel een hekel punt vind is het bouwen van woontorens op plekken rondom het winkelcentrum.
Vooral het bouwen van woontorens op het groen.
Het park dient zeker niet te worden verkleind, en zou beter onderhouden dienen te worden, het is nu zwaar verwaarloosd.
Rondom het winkelcentrum zou helemaal niet gebouwd moeten worden.
Laten we allemaal genieten van het groen en alle vogels, er is al te weinig groen in Leiden.
We wonen in een mooie groene wijk, houden zo!!!!!!!!!!!!!
Els Cooper

Ik sluit mij volledig aan bij de schrijvers over het mooie groengebied in deze wijk!
Van de 393 NL gemeenten, hangt Leiden onderaan nl op plaats 350 als het gaat om de groene gemeenten!!!
Lees het stuk van Tessa uit het Leidschdagblad, hieronder vermeld!
Gemeente Leiden laat wat Groen is Groen blijven!!!
Ties Cornelisse-Leunk

Ben tegen een flatgebouw met de hoogte van een Domtoren in het prachtige groene Merenwijkpark.
Daarnaast is de Kopermolen in eerste instantie een voorzieningen winkelcentrum (supermarkten, kapper, bakker, slijterij, dierenwinkel e.d.) en geen shoppingmall voor recreatief winkelen. Dat is gelet op de ontwikkelingen in retail niet haalbaar. Het centrum van Leiden heeft al moeite genoeg om een echt shopping centrum te worden.
Knap (nieuw verfje en een indoor terrasje – is er al bij de bakker- doet al veel) het winkelcentrum op; met een beperkte investering is dat al mogelijk en mix het niet met plannen voor de bouw van appartement complexen die slechts de projectontwikkelaar (veel) winst zullen opleveren.
Tijdens de presentatie in september werd de (senior)Merenwijkbewoner de worst voor gehouden dat zij eerste keus zouden hebben in deze voor de “vergrijsde” bevolking van de wijk te bouwen luxueuze appartementen.
Een betere oplossing zou echter zijn om het aantal starters woningen te vergroten zodat de wijk sneller “verjongt”.
Wim Rutgers en Thea Meinema

Ik ben tegen deze bouwplannen!!!
Ellen Stokkermans

Een optelsom van reeds gegeven reacties: dit plan moet gelijk naar de prullenmand. En voor een gemeente die volgens allerhande visies en plannen wil gaan voor groener en duurzaam is dit lijkt mij de enige en juiste actie. Het is onbegrijpelijk om een prachtpark als dat van de Merenwijk waarvan mensen dagelijks genieten, te verkwanselen.
Gerard Tijhuis

Tussen de 100 en 300 woningen in de vorm van een drietal enorme flats midden in de Merenwijk? Hoe komt men erop? Waar moeten al die auto’s die dat met zich meebrengt (2 per woning lijkt tegenwoordig heel gewoon) een plek vinden? Ook in het groen dus …
Een opknapbeurt van de Kopermolen prima.
De flats kunnen misschien ook gerealiseerd worden op het veld tussen de waterzuivering en de Haarlemmerweg. Of aan de rand van het industrieterrein. Ook op het terrein van de Groenoordhallen is vast nog plaats.
Maar NIET in het groene hart van de Merenwijk!!
Arja Ruijgrok

Het aanpakken van het winkelcentrum De Kopermolen vind ik een goed idee. Ik ben echter tegen een paar punten in de huidige plannen voor de Kopermolen.
In de eerste plaats dat de beperkte ruimte in de Merenwijk niet efficiënt wordt benut. Het winkelcentrum is laagbouw en bovendien te groot gezien de ontwikkelingen in de retail. Deze wijk heeft geen shoppingmall nodig (die hebben we in Leiden en Leiderdorp), maar goede basisvoorzieningen als supermarkten, drogist, bakker, bloemenzaak, delicatessenzaak, slijter etc. Dat betekent dat er op het grondgebied van het winkelcentrum potentieel veel ruimte is voor woningen (én parkeergarage ondergronds) zonder dat er hoger gebouwd hoeft te worden dan de omringende flats.
Ten tweede ben ik tegen het opofferen van een deel van het park voor woningbouw. Daarmee verander je onder meer de volledig de sfeer van een prachtige en veelgebruikte fiets-en wandelroute door het groen. Juist het groene karakter van de Merenwijk heeft ons doen besluiten hier te komen wonen en bovendien binnen de Merenwijk te verhuizen. Dat geldt voor veel bewoners hoor ik om mij heen.
Ten derde worden parkeerplaatsen zogenaamd omgetoverd in groene voetbalpleinen en een stukje park naar het winkelcentrum zou worden getrokken, maar bij nader bestudering wordt dat ook gewoon parkeerterrein met wat bomen. Groen moet echt groen zijn en niet (ook) als parkeerplaats gebruikt worden. Want dan weet je dat er zelden van het groen genoten kan worden. Over de verkeerssituatie en ontsluiting van parkeerplaatsen/garages lijkt niet tot nauwelijks nagedacht. Men gaat er bovendien vanuit dat senioren en studenten geen auto bezitten. Ook dat is geen realistisch beeld.
Tenslotte is het huidige plan willekeurig en beperkt. Waarom zijn niet álle winkelpanden op de Molens meegenomen in het plan? Waarom ook niet alle parkeerterreinen? En dan zijn er onderwerpen waar nog helemaal geen aandacht aan wordt besteed in het plan: maak het winkelcentrum fietsvriendelijker qua bereikbaarheid (veel te smal bij AH bijvoorbeeld) en stalling. En ook kindvriendelijker met een speelplein en minder gevaarlijke situaties (hoge kade zonder hek bij AH bijvoorbeeld). Bied mensen die in de Merenwijk willen werken (bijv. ZZP-ers of thuiswerkers) een café met goede wifi.
Ik hoop dat de gemeente zal luisteren naar haar inwoners ipv naar een projectontwikkelaar en met alternatieve voorstellen voor de Kopermolen komt die beter aansluiten bij de behoeften en wensen die onder de Merenwijkbewoners leven.
Adinda van Gaalen

Wij zijn van mening dat nieuwe hoogbouw bij de Kopermolen een verstoring van het beeld geeft van de gehele wijk. Speciaal van het park.
Jos en Josy Gubbens-Stibbe

Ik ben het geheel eens met de stelling “niet bouwen in ons groen”.
J. Brongers

Ik zou die hoogbouw doodzonde vinden! Als je op Tengnagel staand 360 graden rondom kijkt zie je helemaal nergens hoogbouw zien. De dichtstbijzijnde hoogbouw staat naast de Groenoordhal. Dat is werkelijk uniek voor de hele omgeving, en een unique selling point. En dan hebben we ook nog ooievaars. Hou dat stukje groen in tact!
Als de Kopermolen moet worden verbouwd, zet er dan een of twee woonetages bovenop. Laat de Hema IN het winkelcentrum gaan zitten in plaats van ernaast. Op het terrein waar de Hema staat past misschien ook wel bescheiden woningbouw. De Merenwijk kan best een beetje bijdragen aan het verwezenlijken van woningen. Maar Niet hoog, en NIET in het groen!
Sonja Zimmermann

Dit plan is buiten elke proportie. Het is niet gebaseerd op een nuchtere analyse van echte behoeftes maar het is een visioen van een gevaarlijk hallucinerende beleidsambtenaar die verblind is geraakt door de beelden die projectontwikkelaars op hem af gestuurd hebben. Hier heeft echt niemand behoefte aan.
De Kopermolen is aan een vernieuwing en verbetering toe. Het belangrijkste inzicht daarbij moet zijn dat in Nederland vrijwel alle winkelcentra zullen krimpen, vooral in de buitenwijken. Ook ik bestel alles achter mijn PC. We zien echter dat winkelcentra proberen te overleven (en bestuurders meeslepen in hun kwade dromen) door groter te worden. Dan moeten er natuurlijk ook nog meer (liefst welgestelde) mensen in de buurt komen wonen. Bouw de zaak maar vol om klanten te krijgen. Winkelcentrum Merenwijk zou wel eens een succesvol voorbeeld kunnen worden voor de nodige afslanking van winkelcentra en de verbetering van de omgeving. Ik ben het niet helemaal eens met Martin Dekker: “dan maar niet opknappen.” Maak er iets moois en kleins van. Dat is pas opknappen!
Reinier de Man

Met mijn hele hart steun ik de actiegroep Hart voor de Merenwijk. Een groot deel van de aantrekkingskracht van deze groene wijk gaat met de nieuwe plannen verloren. Torenflats passen hier niet, er is vast een betere locatie te vinden voor dit soort woningen (als die al moeten komen) en in elk geval dienen ze niet te worden gebouwd in het centrale groene hart van de Merenwijk! Hier is juist een uniek rustig stuk waar jong en oud kan genieten van de natuur, de ruimte, de rust, de veiligheid. Er komen veel mensen van elders in de stad hiernaartoe omdat het zo aantrekkelijk en goed toeven is hier. Dat alles gaat verloren met deze plannen. Het winkelcentrum kan veel eenvoudiger en goedkoper worden gemoderniseerd.
Joke Schrijvers

Opknappen van het winkelcentrum is zeker nodig. Woningen bijbouwen moet wel in het karakter van de rest van de wijk passen. Dus qua hoogte en met behoud van groen.
Jochem

Geen hoogbouw in de merenwijk. We hebben al veel overlast van een woontoren. we kunnen door de wind al bijna Niet op de been blijven, laat staan als er nog meer van die grote wind veroorzakers komen. nee nee nee, heel slecht idee. Van der Vorm weet al jaren van de leeg loop van het winkelcentrum, maar verhoogde toch de huren na de afloop van de contracten van de huurders, dus had al eerder maatregelen kunnen nemen. Maar probeert het nu op een onaanvaardbaar voorstel. Ik Ben tegen bebouwing van ons geliefde park.
Christine

Geen nieuwe hoogbouw aan de noordzijde van de winkelcentrum de Kopermolen.
Kees van der Steege

Ik ben voor het behoud van het groen in de Merenwijk. Er moeten geen flats gebouwd worden in ons wijkpark. Leiden wordt al zo volgebouwd. Laatst zag ik op de plek waar de flats zouden moeten komen 2 ooievaars rondlopen. Meerdere mensen stonden stil om er naar te kijken. Gewoon voorbijgangers, een aantal ouderen maar ook moeders met kleine kinderen die van de gelegenheid gebruik maakten om te vertellen over de vogels en hoe je daarmee om moet gaan. Dat moeten we toch niet verliezen!!!
Kirsten

Ik denk dat de woonwijk op allerlei meetbare manieren er simpelweg op achteruitgaat als er een dergelijke bouwwerk bijkomt. Dit weten de planners en bouwers en initiatiefnemers natuurlijk ook. De vraag is waarom het toch gebeurt, en ik ben benieuwd of er een manier is om in overleg met de buurt tot een meer gedragen plan te komen. Ik heb geen overzicht van de belangen maar als het geld is voor een beperkte partij dan snap ik dat hiertegen wordt geageerd. Ik begrijp dat er woningtekort is, maar is er werkelijk geen andere plek in de omgeving? Spreiding maakt leefbaarder. Hoezo moet het perse allemaal hutje mutje? Ik ben dus heel erg benieuwd.
Lotje

Na de bouw van de Slaaghwijk in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn de inzichten ten aanzien van stedenbouw gelukkig zodanig veranderd dat er in de Merenwijk alleen nog maar laagbouw en beperkte hoogbouw gerealiseerd werd.
Echter, kijkend naar de nieuwe hoogbouw van de Torenmolen en de huidige projectplannen voor de Kopermolen heeft de gemeente Leiden dit inzicht weer losgelaten.
Het is een pijnlijke zaak dat onder het mom van het verbeteren van de publieke ruimte er nu juist een aantasting gaat plaatsvinden van diezelfde publieke ruimte.
Het wijkpark is uniek in de gemeente Leiden en dient gekoesterd te worden door omwonenden en bestuurders.
Het wijkpark bezit, onder andere door de aanwezigheid van diverse redelijk zeldzame vogelsoorten, een belangrijke natuurwaarde. De gemeente Leiden gaat met deze projectplannen in tegen het eigen Stadsnatuurbeleid, waarin ze stelt dat ‘het ecologische beleid geen sluitpost hoort te zijn, maar erkend moet worden als voorwaarde voor een aangenaam en leefbaar stedelijk milieu’ en in die zin een volwaardige plaats moet innemen in het gemeentelijke beleid.
De groenstrook langs het wijkpark dient juist als bufferzone voor de natuurwaarden van het centrale deel van het wijkpark. Aantasting van de bufferzone maakt het centrale deel kwetsbaarder voor verstoringen en dit dient voorkomen te worden.
De projectplannen zijn verder strijdig met het door de gemeente Leiden opgestelde bestemmingsplan Merenwijk.
Als er woningbouw moet plaatsvinden, dan niet ten koste van onze leefomgeving, maar op een locatie die minder aantasting van de publieke ruimte tot gevolg heeft.
Ellen van Rhijn

Geen flat! Verpest uitzicht en geeft minder zon!
Merith

Als hebberige pakmeneren (die niet eens in onze wijk wonen) denken dat wij ons het groen laten afpakken, dan hebben ze het goed mis: want DAT GAAT NIET GEBEUREN!
Het is zo’n mooi fietspad. Hoge gebouwen zouden het uitzicht blokkeren (en behouden die louter voor de nieuwe flatbewoners), dus NIET DOEN.
Hoge gebouwen zouden absoluut problemen met wind gaan opleveren, dat levert weer problemen voor de natuur, dus NIET DOEN.
Groen eenmaal weggehaald is eeuwig zonde en in principe onomkeerbaar, dus NIET DOEN.
—–
Sowieso is die kopermolen toch prima? Drie supermarkten, en weet ik veel wat meer, dat is toch meeeeer dan voldoende. Ik woon hier voor het GROEN, niet voor de winkels.
Bas

Ik vind het opknappen van het winkelcentrum een goed plan. Maar het bouwen van twee hoge woontorens in het groen, vind ik echt geen goed idee!
Als het bouwen van woontorens een voorwaarde is voor het opknappen van het winkelcentrum, hoeft het voor mij niet.
Twee grote flats in de rand van het park, de daarbij benodigde toegangswegen en parkeerplaatsen, fietsenrekken en dergelijke, gaat echt te veel ten koste van de ruimte, de rust en het groen!
M. Roest

Het groen van de Merenwijk is voor mij, en vele anderen, juist een van de belangrijkste redenen om in de Merenwijk te wonen. De vraag is hoe zinnig het is om de Kopermolen ook nieuw leven in te blazen. Zeker met de opknapbeurt die in de Kooi heeft plaats gevonden lijkt het mij dat vele Merenwijkers daar naartoe zullen uitwijken, als ze niet al naar het Winkelhof gaan. Kan de Kopermolen niet opgeknapt en verkleind worden, paar parkeerplekken extra en nog wat extra bomen (en geen woon toren)?
Kimberley Maas

Ik ben het helemaal eens met de reacties van de merenwijkers op dit project.
Ook ik ben van menig dat er iets aan de Kopermolen moet gebeuren.
Maar die geplande woontorens kan echt niet, juist de Merenwijk kenmerkt zich door het groen en de laagbouw.
De partijen kunnen best andere locaties en/of oplossingen vinden voor het woningprobleem. Bouw anders de tweede kantoortoren op de groenoordhallen af en maak deze klaar voor bewoning! De fundering ligt er al!
Arie Ottenhof

Het plan ziet er redelijk goed uit edoch de woontoren in het park is een plan welke gespeend is van elke redelijkheid. Het is een bijzonder slecht idee om de laatste restjes groen te bebouwen. Een drukkere stad zal de leefbaarheid niet ten goede komen. Het probleem van “urban heat island effect” zal alleen maar groter worden. Daarnaast moet zoals elke stedenbouwkundige weet EERST de infrastructuur in orde gemaakt worden voordat uitbreiding überhaupt ter sprake kan komen.
Arjan Bakker

Hebben jullie gedacht aan de wind om de torens en het gevolg daarvan voor de ouderen die in de Merenwijk wonen. Nu kunnen zij soms al de flats niet uit bij harde wind.
Daarbij komt ook nog de overlast door de extra schaduw, lees gladheid door de algengroei hierdoor.
Het is ongehoord en ronduit anti sociaal om in een groen week torens neer te zetten.
Doe dit waar ruimte of braakliggend terrein is/ligt.
G. Vos

Het bouwen van torenflats lijkt mij zeer onwenselijk. De hoeveelheid mensen in en rond de Merenwijk is al enorm toegenomen met de bouw van vele flats langs de Willem de Zwijgerlaan en aan de overkant daarvan in de Kooi en Leiden Noord. dit betekent al veel meer verkeersdrukte. De Merenwijk is een prettige wijk om te wonen vanwege de relatieve rust in de wijk. Dat moet zo blijven. Het winkelcentrum moet opgeknapt wil het voor winkeliers rendabel blijven om er te zijn. Wanneer iedereen naar Leiderdorp gaat winkelen is dit voor alle winkeliers de genadeslag. Houd de Kopermolen open en renoveer.
Houd de de wijk als prettige woonwijk en stop met de plannen voor grote nieuwe flats in het groene hart van de wijk.
Lily Visser

Beste Actiegroep Hart voor de Merenwijk,
Wij hebben ook hart voor de Merenwijk en steunen van harte uw doelstelling om de bouw van torenflats in het groen van onze park te voorkomen.
Wij zijn ook tegen het omzetten van veilige fietspaden in doorgangsroutes voor auto’s.
NIET BOUWEN IN HET GROEN! dus.
Steve Lomas & Helen Holt

Ik ben het eens het gestelde, dat:
– de kopermolen een opknapbeurt nodig heeft.
– de uitbreiding van het aantal woningen in de wijk, niet ten koste mag gaan van
het parkje; er zijn echt nog wel andere lokaties waar woningbouw moelijk is.
H. Bolten

Nu al is vanaf de Kagerplas en aanverwante waterwegen de torenflat in de Kopermolen te zien. Nog hogere torens verstoren niet alleen de Merenwijk maar ook de recreatieve functie van het plassengebied. Het woonplezier wordt nu bedreigd door de plannen met de Broek- en Simontjespolder van gemeente Teylingen en deze aanpassingen van de Merenwijk. Hebben de ontwerpers wel enig idee hoe vol alles al is gebouwd?
Meer mensen betekent tevens een toename van verkeer. De Willem de Zwijgerlaan en Groenoordhalcomplex hebben er nu al zoveel inwoners en voorzieningen bijgekregen (o.a. moskee en gymnasium) dat het verkeer weer bijna vast loopt.
Fred van Dijke

Ben erg geschrokken van de hoogbouwplannen die Van der Vorm heeft op dat kleine stukje groen in het hart van onze wijk.
Architectonisch een monster dat getuigt van weinig respect voor de leefbaarheid van de bewoners van de Merenwijk.
E. van de Molengraaf

Mijn naam is Faye Snijder en ik ben 14 jaar. Ook ik ben tegen het komen van de flats rondom de kopermolen, omdat het ten koste gaat van het wijkpark, wat het enige, echte groene gedeelte is van de Merenwijk. Bovendien gaan er op den duur, denken wij, problemen ontstaan op gebied van de riolering, aangezien deze nu al erg zwak is gezien het aantal huizen en gebouwen. Nogmaals; bouw deze flats niet en laat de bewoners nog genieten van het beetje natuur in de Merenwijk!
Faye Snijder

In de dichtbevolkte Randstad en grote steden heeft men over het algemeen behoefte aan ruimte, natuur en ook (betaalbare) woningen. Een lastige combinatie, ook hier. Daarnaast is de landelijke trend dat door de snelle ontwikkeling van e-commerce er steeds minder behoefte is aan fysieke winkels. Juist ontmoetings-/werkplekken en horecagelegenheden zie je in de steden steeds meer komen.
Vanuit dat oogpunt denk ik dat een kleiner moderner winkelgebied met meer lokale ondernemers (bakker, slager e.d) en ontmoetings/werkplekken beter past bij de ontwikkelingen en behoefte van nu en in de toekomst. Bovendien creeert men met een kleiner winkelcentrum meer ruimte in dat gebied. En waarom niet boven het winkelcentrum appartementen bouwen? Dan gaat er ook geen groen verloren. De entree van de wijk met hoge flats krijgt nu al niet de schoonheidsprijs dus om er nu nog meer bij te bouwen….
Wat betreft groen in de grote steden, daar is al vaker onderzoek (WUR) naar gedaan en Leiden bungelt mooi onderaan.
Linda

Het buurtpark en omgeving is uniek en moet behouden of zelfs verbeterd worden als groen centrum in de wijk. Renoveer een deel van de horsten met koop appartementen die minder hoog zijn en versterk de functie tussen de kopermolen en dit zwakkere deel van de wijk waardoor een betere integratie kan plaatsvinden i.p.v. segregeatie. De kopermolen speelt een fundamentele rol bij dit proces en de Merenwijk heeft een voorbeeldfunctie. De bevolking van de Rodes en Horsten zou veel actiever betrokken moeten worden bij deze processen.
Het zou misschien nu ook nuttig kunnen zijn om tevens een geluid met betrekking tot de ontwikkelingen aangaande de Zuid-Kagerzoom te laten horen. Bijvoorbeeld dat de golfbaan met terugwerkende kracht in een stuk wedland veranderd zou moeten worden met mooie wandelpaden die toegankelijk zijn voor iedereen, naast natuurlijk de broodnodige aanwezigheid van een degelijke vogelhut om de zeldzame steltkluten en witte reigers te observeren die grote hoeveelheden vogelaars uit de wijde omtrek zouden aantrekken. Het zou de Merenwijk zeker versterken als die kunstmatige golfbaan verwijderd zou worden.
Wietze van der Werff

Net als iedereen ben ik sterk vóór het opknappen van de Kopermolen, maar tégen hoogbouw naast het winkelcentrum, en dat zoiets bovendien op het terrein van ons wijkpark zou moeten gebeuren kan natuurlijk helemaal niet!
Roos Stol

Bent U wel helemaal goed snik? Een torenflat in het wijkpark is een idioot idee! Hou eens op onze leefomgeving te verzieken!
Maria Witkamp

Het is zo zonde om deze mooie groene Merenwijk te verknoeien met een toren van 100 meter hoogte. Deze toren kun je vergelijken met het NN gebouw Delftse Poort bij het Centraal station in Rotterdam, dit gebouw is weliswaar 151 meter maar staat tussen gelijksoortige gebouwen midden in de stad! Een gebouw van 100 meter hoogte verknoeit de hele merenwijkomgeving! Het is onvoorstelbaar dat de gemeente voor zo’n hoge toren accoord geeft, terwijl wij als bewoner van een rijtjeswoning in de merenwijk met moeite toestemming kregen voor een dakkapel, of schutting aan de rand van onze tuin, hiervoor moesten we driedimensionale tekeningen inleveren bij de gemeente en de bouw van zo’n afschuwelijke hoge toren kan opeens wel! Deze hoge gebouwen staan niet in deze wijk en horen in een kantooromgeving als Rotterdam of Amsterdam! Wat kunnen we als bewoners van de merenwijk doen om dit te stoppen?
Sietske Miedema

Afschuwelijk: behoud het groen en behoud het blauw. Vervang liever de huurflats in de Horsten en koppel deze aan de tuinverenging Ons Buiten, maak de Horsten beter en efficiënter bewoonbaar door het inzetten van sociale projecten die tevens duurzaam en groen zijn. Betrek de bewoners daar bij het ontwerp, tevens een PR slag voor de stad Leiden: gentrification in de Horsten. Google maar: green apartments.
Marleen Spierings-Snijder

Het opknappen van de Kopermolen is een must. De bouw van hoge flatgebouwen is uit den boze. Bij veel woningen komt veel minder zon binnen door de schaduw van deze gebouwen. Ook wordt het uitzicht belemmerd. Geen hoogbouw dus.
M. van Marwijk

A. Waarom moeten er woontorens komen om het winkelcentrum op te knappen? Het is wel erg plat: we hebben geld nodig, dus moeten er torens komen. Investeringen kunnen op meerdere plaatsen gedaan worden en kan dus vanuit een breder perspectief worden bekeken. Daarnaast volgt de conclusie we hebben geld nodig voor de renovatie en dus moet er nieuwbouw komen niet perse uit het gestelde probleem. Bijzondere redenatie dus, en ook helemaal bijzonder dat de gemeente Leiden hier klakkeloos in mee gaat.
B. Gebiedsontwikkeling zou een belangrijk aandachtspunt moeten zijn van de gemeente: verder kijken dan enkel de torens en het winkelcentrum maar de wijk in zijn geheel analyseren, wensen in kaart brengen, en daar een plan op maken gericht op de langere termijn. Nu woningen bouwen voor enkel de doelgroep 65+ valt daar met alle respect dus niet onder. Wat ga je er dan over X jaar mee doen. Probleem keert dan dus terug.
C. De gemeente Leiden zal ergens in 2050 van het gas af moeten voor de hele gemeente. De Merenwijk is geschikt om mee te beginnen. Enige uitspraken van een ambitie niveau mis ik volledig in dit project. Als je besluit om nieuwbouw te realiseren, maar het dan op zijn minst in stijl van de omgeving: groen en energieneutraal. Lijkt mij helemaal van deze tijd. Met een paar bomen op een parkeerterrein kom je er niet.
D. Parkeren is een probleem in de hele wijk die ooit berekent is 0,7 auto per huishouden. Gemiddeld gezin heeft er meer en die moet je ergens kwijt. Een goede parkeervoorziening voor zowel de bewoners van de eventuele nieuwbouw in combinatie met betere parkeergelegenheid voor het winkelcentrum zou een logische combinatie maken.
E. Doe gewoon beter jullie best. Met alle ontwikkelingen in de bouwsector en alle mogelijkheden die er zijn is dit plan op zijn zachts uitgedrukt sterk voor verbetering vatbaar.
Anouk

NEE tegen plannen voor bebouwing in het wijkpark, het groen in de wijk is zo kenmerkend voor de Merenwijk! Waar vind je nog zo’n mooi stuk natuurlijk midden in een woonwijk? Pak ons dat niet af…
NEE tegen torens die zo hoog zijn dat ze een groot deel van de wijk in de schaduw zetten en onze wijk met laagbouw veranderen in een soort Bijlmer. De toren die er nu staat ontsiert al genoeg.
IDIOOT dit plan… 😡
Elisabeth Keuning

Dat de Kopermolen opgeknapt gaat worden is hoognodig. De vraag is of mensen meer nodig hebben dan de bestaande winkels. Ik denk het niet. We gaan meer online bestellen en dit veranderende koopgedrag staat haaks op de kopermolen plannen. Daarbij is de prijs die wij moeten betalen veel te hoog. Een torenflat in hartje merenwijk. Weg woongenot, privacy en belangrijker uniek natuurschoon. Dan maar geen opgeknapte kopermolen tegen deze prijs.
Peter

Ik ben het helemaal met jullie eens. Ik begrijp dat er huizen gebouwd moeten worden maar waar ze willen bouwen is belachelijk. Het is heel belangrijk dat wij het beetje groen wat wij nu hebben ook houden. It’s too beautiful to lose!
Hilary Fitzroy

Het is zo jammer dat het opknappen van de winkels niet samengaat met de bouw van nieuwe woningen. Als je kijkt naar leuke moderne winkelcentra, zoals bijvoorbeeld de Sterrentuin in Leiderdorp, of de nieuwe bebouwing rond het Kooiplein. daar zie je dat nieuwbouw van woningen bovenop – niet naast – de winkels een heel prettige sfeer geeft. Het voorstel van Van der Vorm koppelt de twee dingen los van elkaar, en dat wordt nooit goed.
Pieter Schrijnen

Ik woon 40 jaar met plezier in de Merenwijk. 15-30 verdiepingen in meerdere flats aan de rand van het wijkpark vind ik verschrikkelijk. Tot nu toe fiets ik daar heerlijk met uitzicht op het park. Hoogbouwflats op die plek lijkt mij afschuwelijk. Dan maar liever geen nieuw winkelcentrum,
maar behoud van groen en natuur in onze wijk.
B.M. Klaassen-Mendes

Het groene uitzicht, speelruimte voor de kinderen, en er was al een minimum aan groen in Leiden. De kinderen die nu veilig naar school en het winkelcentrum kunnen fietsen langs het park. Als ik dit geweten had was ik nooit naar deze plek in de wijk verhuisd.
Adriaan

Ben het er niet mee eens met 2 noch 1 woontoren ten koste van groen/park en in het algemeen qua veiligheid en leefbaarheid.
N. Rosca

Als ik moet kiezen tussen een vernieuwd winkelcentrum of een onaangetast park, kies ik voor het laatste. De voorzieningen in de Kopermolen zijn wat mij betreft prima. Ik hoef geen flats in ruil voor mooiere winkels.
Natasja Boom

De bouwplannen in het wijkpark passen totaal niet in de groene Merenwijk. Het winkelcentrum heeft dringend een opknapbeurt nodig zoals de gemeente Leiden eerder had aangegeven. Laat het daarbij dan ook blijven.
Arnold de Roode

De kopermolen opknappen lijkt me super!!
In de hoop dat dit n winkelcentrum met gratis parkeermogelijkheid blijft!!
Maar hoogbouw?!? Nee dat niet. Zonde van ons mooie wijkpark!!!!
Laagbouw is het overwegen waard mits het groene karakter van onze unieke wijk bespaard blijft!!!!!
Marieke

De Gemeente laat zich eenvoudig paaien door Van der Vorm. Ben van mening dat Van der Vorm jarenlang te hoge huren heeft geëist van de winkeliers en dat hierdoor leegloop is ontstaan. En nu wil Van der Vorm onder valse voorwendselen zijn zin doordrukken i.p.v. naar de wijkbewoners te luisteren.
J.M.W.M. Laurense