Er wordt allerlei informatie verspreid. In nieuwsberichten, bij informatiebijeenkomsten en overleggen. Dit riep bij ons vragen op en we zijn op zoek gegaan naar de feiten/oorspronkelijke gegevens. Hieronder zie je enkele vragen, met elders zoveel mogelijk de feiten. Zo denken we met zijn allen een mooi hart in de Merenwijk te kunnen realiseren.

Heb jij aanvullende vragen of antwoorden? Mail het ons.

Vragen over het Project
 • Wat houdt het project “Herontwikkeling Kopermolen” in?
 • Welke partijen zitten in het project?
 • Welke panden vallen onder het project?
 • Wat is de planning van het project?
 • Passen de projectplannen in de wijkvisie?

Link naar feiten over het project.

Vragen over groen en duurzaamheid
 • De gemeente Leiden wil een duurzame en groene stad. Waarom wil de gemeente flats in het groen?
 • Welk effect hebben de hoge woontorens op het wijkpark de rest van de wijk?
 • Welke duurzaamheidseisen staan er in het projectplan?
 • Is het ontwerp energieneutraal en gasloos?
 • Hoe scoort de gemeente Leiden op het gebied van groen?

Link naar feiten over groen en duurzaamheid.

Vragen over de nieuwbouw van flats
 • Zijn de bouwplannen voor de flats al definitief?
 • Hoeveel woningen moeten gebouwd worden?
 • Waarom wil de gemeente Leiden zoveel woningen bouwen?
 • Hoe hoog worden de flats en waar komen ze?
 • De flats worden heel hoog. Hoe ziet dat eruit? Hoeveel schaduw geeft dat?

Link naar feiten over de nieuwbouw.

Vragen over de renovatie van het winkelcentrum
 • Welk deel van het winkelcentrum wordt meegenomen in de renovatie?
 • Welke panden zijn van welke eigenaar in het winkelcentrum?
 • Serieuze renovatie of onderhoud is toch onderdeel van exploitatie van een winkelcentrum?
 • Is woningbouw nodig voor de renovatie van het winkelcentrum?
 • Is het ontwerp energieneutraal en gasloos?

Link naar feiten over het winkelcentrum.

Vragen over de omgeving van het winkelcentrum
 • Zijn een autoluwe wijk en fietspaden en wandelpaden als hoofdroutes nog steeds een uitgangspunt?
 • Hoeveel parkeerruimte is er nodig voor wonen en winkelen?
 • Bomencompensatie op de parkeerplaatsen, hoe realistisch is dat?
 • Heeft die ene getekende toegangsweg naar winkelcentrum en woontorens wel voldoende capaciteit?

[Op deze vragen zijn nog geen antwoorden te en gegeven]