Petitie loopt nog steeds!

Je kunt nog steeds je handtekening op de petitie zetten.
Waar? De informatie vind je door deze link te volgen.

En het aantal handtekeningen loopt nog steeds gestaag op.
Het laatst bekende aantal handtekeningen staat op de hoofdpagina links boven in de zwarte balk.

In de afgelopen maanden is de petitie op diverse manieren onder de aandacht gebracht.

  1. via de posters.
  2. via mailing aan mensen op de maillijst
  3. door op drukke plaatsen te gaan staan
  4. en door individuele acties
  5. Na een oproep aan mensen die op de mailinglijst staan, zijn tegen de 30 medebewoners hun eigen straat ingegaan om handtekeningen voor de petitie te verzamelen.

 

Handtekeningen verzameld op drukke plaatsen
Er zijn handtekeningen opgehaald bij drukbezochte evenementen of plaatsen in de wijk.

Bij de Lammetjesdagen op 8 en 11 april bij de ingang van de Kinderboerderij.
Vrijdag 30 maart stonden er mensen in de Kopermolen bij de ingang van de Dirk.
Woensdagavond 28 maart in Op eigen Wieken.
Vrijdag 23 maart haalden we handtekeningen, tegen bouwen in het Merenwijkpark, op bij de markt en de supermarkten. Dat leverde weer 1000 handtekeningen op. De teller staat op ruim 2000.
Woensdag 21 maart hebben veel mensen hun handtekening gezet onder de tekst: Niet bouwen in het Merenwijkpark. Enkele actievoerders van Hart voor de Merenwijk hebben in korte tijd meer dan 1.000 handtekeningen verzameld tegen de bouw in het wijkpark. Er ontstonden soms rijen om de petitie te tekenen.

Dat de steun van de bewoners uit de hele Merenwijk groot is, blijkt wel uit de vele reacties op de bouwplannen in het park. ‘Het wordt ons opgedrongen’. ‘Belachelijk plan’. Veel mensen zijn trots op dit mooie stukje natuur in hun wijk en beginnen over de ooievaars die hier dagelijks te zien zijn. ‘Dit park is mijn vakantie’, volgens een van de ondertekenaars. Ook kinderen onderschrijven de actie en fietsen om, om posters op te halen.

“Meer dan 90% zette graag een handtekening”, aldus actievoerder Peter de Haas. “Veel mensen stapten uit zichzelf op ons af. Uit alle reacties blijkt telkens weer hoe blij men is met het vele groen in de wijk. We moeten daar zuinig op zijn. Dat woningen nodig zijn, is begrijpelijk. Maar dat dit op een dergelijke ondoordachte wijze wordt uitgevoerd, dat gaat de meeste bewoners echt te ver. Leiden bungelt nu al ergens op een beschamende 350e plaats als het gaat om gemeentelijk groen.”

1000 handtekeningen in het nieuws

Waar zijn de flats geschetst?

We hebben drie keer de linten geplaatst op de plek waar de torens op de schets stonden.
Dat gaan we voorlopig niet meer doen.
Maar hier vind je de schets die we voor de contouren gebruikt hebben.

Hoogste toren tov huidige bebouwing op MolenaarspadDe linten op 17 maart
Het was berekoud op 17 maart, maar de linten hingen er en we stonden er weer.

Van 11:00 tot 16:00 hebben veel mensen informatie gevraagd, hun mailadres achtergelaten, posters gehaald en geld gedoneerd.

We beraden ons nu op een ander vervolg. Ideeën zijn van harte welkom!

 

Actie 3 maart
Sleutelstad heeft een uitgebreide rapportage gemaakt van de actie op 3 maart:

Merenwijk in actie tegen bouw honderd meter hoge woontoren

Actie 18 februari
De eerste symbolische paal is zondag geslagen!
En daarna is met linten aangegeven waar de flats gepland zijn.
Het was een leuke try-out en het weer was prachtig.
Veel voorbijgangers realiseerden zich toen pas waar de flats gingen komen en wat voor impact dit heeft op het wijkpark, het fietsen, wonen en het winkelcentrum.

Daarom herhalen we de actie op zaterdag 3 maart en 17 maart 2018.

 

 

Bezorgde Merenwijkers bij de Raadscommissie 08-02-2018

Afgelopen donderdag, 8 februari, vergaderde de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de Leidse gemeenteraad. Merenwijkbewoners Peter de Haas en Roelie Houweling maakten van de gelegenheid gebruik om alarm te slaan over de plannen voor nieuwe hoogbouw rond de Kopermolen — zowel over de aantasting van het wijkpark als over de enorme hoogte van één geplande flat. De publieke tribune zat vol met mensen die hun zorgen delen. Bouwwethouder Paul Laudy vertelde dat er direct voor of na het zomerreces een kaderbesluit moet zijn vastgesteld dat naar de gemeenteraad gaat. Raadsleden stelden vragen over het inspraak- en informatieproces en over mogelijke alternatieve locaties voor de gewenste woningbouw in Leiden en omgeving.

Op het Politiek Portaal van de gemeente Leiden zijn de verhalen van Peter de Haas en Roelie Houweling te beluisteren. Ga naar punt 2. Burger aan het woord. (Ook de twee volgende sprekers zijn interessant om naar te luisteren…).
Tevens heeft het Leidsch Dagblad hierover geschreven: Verzet tegen flats Kopermolen.
Peter de Haas heeft daar de poster getoond, zoals op de foto hierboven.
De door Roelie Houweling uitgesproken tekst staat hieronder.

En nu?

Ook via deze site blijkt intussen uit het grote aantal reacties dat wijkbewoners (en andere Leidenaars) zich massaal zorgen maken over de plannen van Van der Vorm en de gemeente. Maar nog lang niet iedereen is op de hoogte daar moet nu snel iets aan gebeuren. Wilt u meehelpen met het verspreiden van informatie? U kunt bijvoorbeeld in uw eigen straat flyers in de bus doen. Binnenkort komen er posters.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Inspraak Roelie Houweling op persoonlijke titel.
Commissie Stedelijke ontwikkeling gemeente Leiden op 8 februari 2018.

Geacht Voorzitter, Commissieleden en andere aanwezigen.

Zomer 2016 ben ik komen wonen in de Stellingmolen in de Merenwijk. Dit is een complex voor 55+ ers, net als de andere molens van de Sleutels. Ik ben een van de jongere bewoners. De gemiddelde leeftijd ligt ruim over de AOW grens. Mensen wonen hier met veel plezier na hun werkzame leven.
Al 40 jaar kijken deze appartement complexen uit op het Wijkpark van de Merenwijk. Iedereen geniet van de bomen en luchten en alles wat daarin leeft. Ik zie bijvoorbeeld elke dag na mijn werk de Kauwenkolonie neerstrijken in de bomen van het park en de bomen in de groenstrook. Kibbelend om de beste slaapplaats in deze mooie volwassen bomen. Bomen met een hoge duurzame werking, gezien de grote hoeveelheid CO2 welke ze met hun bladerdek gedurende 2/3 van het jaar uit de lucht filteren. Het is ook bijzonder voor iedere gebruiker van het Molenaarspad, te voet of op de fiets, de foeragerende Ooievaars te zien op het speelveldje.

Natuur in de stad. Dat is wat de duurzaamheid agenda wil ( 2016 – 2020): Groen wordt uitgebreid en verbonden en biodiversiteit verbeterd. ( Vastgesteld 27 december 2015).
De Merenwijk heeft al een hoge biodiversiteit door het Wijkpark en wateren met natuurlijke taluds, waar veel vogels hun kostje bij elkaar scharrelen.

U begrijpt mijn ontzetting toen ik ontdekte dat er nu twee woontorens door gemeente Leiden en Van der Vorm vastgoed in het foerageerveldje van de Ooievaars gepland staan. Torens van wel 80 tot 100 meter hoog.
Ik heb de intentieverklaring tussen de gemeente en Van der Vorm door gespit en kwam nergens zo’n hoogte tegen. Wel de opmerking dat het pleintje bij de Hema te veel schaduw had en dat dit onaantrekkelijk was en hier iets aan gedaan moest worden. Indien deze woontorens worden gerealiseerd, dan hebben alle bewoners van de Molens er last van, wellicht zien ze dan überhaupt geen zon meer op hun balkon.

Wat mij ook opviel bij de intentieverklaring dat er veel verouderde nota’s werden aangehaald, zoals de nota Wonen, vastgesteld in 2013. De crisis wat toen nog aan de gang met dalende woningprijzen. Deze nota staat er vol van en is toch eigenlijk wel achterhaald. Als ik wethouder zou zijn van stedelijke Ontwikkeling zou ik deze nota nooit meer aanhalen, maar herschrijven.
Maar deze achterhaalde nota wordt aangehaald in het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk en in de intentieverklaring met van der Vorm.

Waardevermeerdering van het vastgoedbezit door het toekomstbestendig maken van het vastgoed is het hoofddoel van de belegger. Zo staat geschreven.
Ten koste van het woongenot van de huidige bewoners en gebruikers van het wijkpark?
Welk een verstoring gaat deze planvorming de natuur en omwonenden laten beleven?
En dan heb ik het nog niet eens over de verstoring van de grondwaterstromen als er ondergrondse infrastructuur toegevoegd wordt nabij het wijkpark. Wellicht krijgen huizen bezitters richting Zijl wel natte voeten in de kruipruimte en daar door waardevermindering.

Bestemmingsplan
Natuurlijk heb ik gereageerd via inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan. Vooruitlopend op de gemeentelijke reactie heb ik de gemeente laten weten dat er geen sprake zou zijn van een goede ruimtelijke ordening als de Van der Vorm plannen ergens tijdens de bestemmingsronde nog zouden worden ingepast. Dit was vier dagen voor de participatie bijeenkomst in september 2017 met bewoners Merenwijk over het plan.
Er is mij de volgende dag schriftelijk toegezegd door de gemeente dat ik gelijk had en de van der Vorm plannen over de bestemmingsronde zouden worden getild. Dat is ook uitgesproken door de gemeente op deze publieksbijeenkomst.
Percentage groen
Ik ben ook geschrokken van het percentage groen binnen de gemeente grenzen. Nog geen 5% tegen over 9% bij vergelijkbare gemeenten!!
De duurzaamheid van groen is niet te evenaren. Bouwen in het groen gaat ten koste van duurzaamheid en welbevinden. Er komt meer CO2 (autobewegingen nieuwe bewoners) en verstening tegenover minder groen waar Leiden als zo weinig van heeft.
Vandaag heb ik een extra rondje met de bus door de Merenwijk gedaan.
De wijk is compact opgezet.
Het wijkpark is niet voor niets in dit ontwerp gevoegd 40 jaar geleden.

Dank voor uw aandacht.

Sit-in echtpaar ooievaar

Het op de kinderboerderij gevestigde echtpaar Ooivaar heeft zich aangesloten bij het protest tegen de 100 meter hoge woontorens door op de plek des onheils een tijdelijke sit-in te houden.

En ze hebben het hier naar hun zin. Sinds 30 maart liggen er 3 eieren in het ooievaarsnest.
In Weidezicht, het gebouw achter de hooiberg, met de ingang bij de koe, kun je de beelden van het nest op een groot scherm zien.

Ondertussen is duidelijk dat het vrouwtje in 2015 geboren en geringd is in Den Haag. Daarna is ze in augustus 2017 gezien in Leidschendam, in december 2017 in Voorburg en nu verblijft ze met haar partner in ons Wijkpark.

Bouwvergunning Kopermolen – in bezwaarperiode

Op 28 november is bij de gemeente een vergunning aangevraagd namens Winkelcentrum De Kopermolen. De Kopermolen gaat ‘verbouwen en uitbreiden’.  Aan de wijkvereniging heeft men laten weten dat dit geen voorschot is op de grootscheepse renovatie van het winkelhart.

Op de vergunningensite van Leiden is zeer veel informatie over de plannen te vinden.
Gebruik Kopermolen 23 als locatie.

Huidige status van de aanvraag:

Op 28-02-2018 heeft de Welstands- en Monumentencommissie Leiden de vergunningsaanvraag getoetst en de aanvraag was niet in strijd met redelijke eisen van welstand.
Op 06-03-2018 is de Omgevingsvergunning voor de verbouwing verleend.
Op 15-03-2018 is formeel meegedeeld dat de vergunning op 06-03-2018 is verleend.
Op 15-04-2018 gaat Van der Vorm starten met verbouwen, zo schrijft hij in de Nieuwsbrief van maart 2018.

Er kan bezwaar worden aangetekend tegen de beslissing van de Gemeente.
Dit moet via de pagina Bezwaar en Beroep van de gemeente Leiden.
En je hebt hiervoor je DIGID nodig.

We hebben een voorbeeld van een Bezwaarschrift gemaakt. Dit mag je hergebruiken.

Bezwaarschriften moeten binnen 6 weken, dus uiterlijk 16-04-2018 zijn ingediend.

 

Mogelijke bezwaren van een Merenwijker die bouwkundig ingenieur was.

De entree lijkt op het eerste gezicht groter, maar binnen wordt de gang veel smaller, omdat de hoeken wegvallen.
De schuifdeuren zijn in de oude situatie centraal tov. de gang en worden nu meer in de hoek geplaatst.
De dubbele schuifdeuren worden vervangen door een enkele schuifdeur.
Dit betekent een verslechtering. De dubbele deuren zijn samen groter en sneller open dan de nieuwe enkele schuifdeur in de hoek van gang. De doorstroming bij de entree van Albert Heijn, waar nu bij drukte al opstoppingen ontstaan met winkelkarretjes vertraagt. Mensen met rollators en scootmobielen komen vaker in de verdrukking.